Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 48

Gaviscon žvýkací tablety por.tbl.mnd. 48

GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S PORUCHOU ACIDITY » JINÁ LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍ

Léčba příznaků gastroezofageálního refluxu, jako jsou regurgitace žaludeční kyseliny, pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, nebo u nemocných s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0158447
Výrobce: RECKITT (Velká Británie)
143 Kč
 

Charakteristika

Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.

Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, pri kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10000 použivatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety, protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí

Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):

  • pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;
  • poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se, prosím, s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety

Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento přípravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

Způsob použití

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon žvýkací tablety

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Další informace

Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:

Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.
Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), makrogol 20000, kopovidon, aspartam (E951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E572) a draselná sůl acesulfamu (E950).

Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Jak Gaviscon žvýkací tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.

4 žvýkací tablety;
6 žvýkacích tablet;
8 žvýkacích tablet;
12 žvýkacích tablet;
16 žvýkacích tablet;
18 žvýkacích tablet;
20 žvýkacích tablet;
22 žvýkacích tablet;
24 žvýkacích tablet;
32 žvýkacích tablet;
36 žvýkacích tablet;
40 žvýkacích tablet;
44 žvýkacích tablet;
48 žvýkacích tablet;
64 žvýkacích tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Gaviscon aangepaste formule munt 250 mg kauwtabletten
Bulharsko: Gaviscon Peppermint Tablets 250 mg/135,5 mg/80 mg chewable tablets
Česká republika: Gaviscon žvýkací tablety
Francie: Gavisconell sans sucre menthe, comprimé a croquer édulcoré a l'aspartam et a l'acésulfame potassique
Dánsko: Galieve Peppermint
Německo: Gaviscon Pfefferminz 250 mg / 133,5 mg / 80 mg Kautabletten
Maďarsko: Gaviscon borsmenta ízu rágótabletta
Irsko: Gaviscon 250mg Peppermint Chewable Tablets
Lucembursko: Gaviscon formulation adaptée menthe 250 mg comrpimé a croquer
Portugalsko: Gaviscon
Slovenská republika: Gaviscon žuvacie tablety
Velká Británie: Gaviscon Peppermint Tablets

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.
Atrium Flora
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel: +420227110141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.8.2014.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec