Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Sinex Vicks aloe+eukal 0.5mg/ml nas.spr.1x15ml/7.5

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
NOSNÍ LÉČIVA » OXYMETAZOLIN

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0165064
Výrobce: PROCTER GAMBLE (Německo)
88 Kč
 

Charakteristika

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů): úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže užíváte (nebo jste užíval(a) během uplynulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (používají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo deprese).
 • jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.
 • jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal s úzkým úhlem).
 • jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).
 • jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Nepodávejte tento přípravek dětem do 6 let věku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce včetně anginy pectoris,
 • diabetes (cukrovku),
 • problémy se štítnou žlázou,
 • zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty).

Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se používají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese.

Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml pokud jste užíval(a) tyto léky během uplynulých 2 týdnů.

 • tricyklická antidepresiva - informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.
 • betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud užíváte některý z nich.
 • lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) - informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů.

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

Způsob použití

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti od 10 let věku: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti 6-10 let věku: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti do 6 let věku: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a
Eukalyptus 0,5 mg/ml může způsobit ucpání nosu.
Obraťte se na svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 3 dnech.

Způsob podání:

1.Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete. 2.Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky. 3.Dospělí a děti od 10 let věku mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba. 4.Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, než jste měl(a)

Pokud použijete příliš mnoho přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml a zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml. Jeden vstřik (ekvivalentní 0,05 ml) obsahuje přibližně 25 mikrogramů oxymetazolin-hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, bezvodá kyselina citronová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz bod 2 Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje benzalkonium-chlorid)

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.

Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu.

Lahvička obsahuje 10 ml nebo 15 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce

Procter and Gamble Manufacturing GmBH Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/l neusspray oplossing
Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok
Estonsko: Sinex
Finsko: Vicks Sinex
Chorvatsko: Vicks Sinex 0.5 mg/ml sprej za nos, otopina
Litva: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas)
Lotyšsko: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, škidums
Maďarsko: Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray
Nizozemsko: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/ml neusspray oplossing
Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Portugalsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solucao para pulverizacao nasal
Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung
Rumunsko: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluie
Řecko: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5 mg/ml
Slovenská republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, Nosová roztoková aerodisperzia
Velká Británie: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution
Španělsko: Sinexsensi 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal
Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.7.2015.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec