Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Gastrocynésine orm.tbl.slg.60

GASTROCYNÉSINE

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)

GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0103408
Výrobce: BOIRON (Francie)
143 Kč
 

Charakteristika

GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě 3 této příbalové informace.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte GASTROCYNÉSINE

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku GASTROCYNÉSINE.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROCYNÉSINE

GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a laktózu.

Způsob použití

Orální podání.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte zvolna rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakujte i po jídle.

Další informace

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224835090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Resina piceae (Abies nigra) 4 CH 75 mg.
Carbo vegetabilis 4 CH 75 mg.
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH 75 mg.
Robinia pseudo-acacia 4 CH 75 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 35090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.201.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec