Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Emoxen gel drm. gel 100g

EMOXEN GEL

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
LOKÁLNÍ LÉČIVA K TERAPII BOLESTÍ SVALŮ A KLOUBŮ » NAPROXEN

Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu šlach. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0201702
Výrobce: EMO FARM (Polsko)
150 Kč
 

Charakteristika

Přípravek Emoxen Gel obsahuje léčivou látku naproxen, který působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě poúrazových stavů, jako jsou pohmožděniny, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach a svalových úponů. K léčbě bolestivých stavů při degenerativních (způsobených opotřebením) kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze Emoxen Gel použít pouze na doporučení lékaře. Používá se i v rehabilitační léčbě.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Emoxen Gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně závažnějšího charakteru. U citlivých pacientů může dojít k místnímu podráždění kůže, které se projevuje kožní vyrážkou, zčervenáním, podrážděním a svěděním, ojediněle se může objevit přecitlivělost na světlo.

Během dlouhodobého používání přípravku nanášeného na velké plochy kůže se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení.

V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otoky v obličeji a dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Emoxen Gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte přípravek Emoxen gel

  • Jestliže jste alergický/á na léčivou látku naproxen, jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky, salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Emoxen Gel.
  • Jestliže jste někdy měl/a po užití kyseliny salicylové nebo jiných protizánětlivých přípravků alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka nebo obtíže s dýcháním.
  • Jestliže máte poraněnou kůži, rány nebo kožní infekci na místě, které potřebujete ošetřit.
  • Jestliže jste v třetí třetině těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emoxen Gel je zapotřebí

  • Jestliže máte onemocnění jater, ledvin, srdce nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku, poraďte se před používáním přípravku Emoxen Gel s lékařem.
  • Během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. Nesmíte proto během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani ultrafialovému záření v soláriích.

Přípravek by neměly používat děti do 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen Gel.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Ženy ve třetí třetině těhotenství nesmí tento léčivý přípravek užívat. Ženy v první a druhé třetině těhotenství mohou přípravek používat pouze v závažných případech. Neměly by jej však aplikovat dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže.

Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Způsob použití

Vždy používejte přípravek Emoxen Gel přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání.

Při poúrazových stavech spojených s bolestí kloubů a svalů (pohmožděniny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů včetně následných zánětlivých reakcí) aplikujte přiměřené množství gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Při revmatických onemocněních zánětlivého původu a osteoartróze používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.

Gel jemně vetřete do kůže, aby se lépe vstřebával.

Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek nesmíte nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.

Přípravek nesmíte nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se tak stalo, umyjte postiženou oblast a oči vypláchněte větším množstvím vody.

Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně.

Jestliže jste použil/a více přípravku Emoxen Gel, než jste měl/a

Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek Emoxen Gel obsahuje

Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou chloral-hydrát, levomenthol, ethanol 96%, ethylparaben, karbomer, hydroxid sodný a čištěná voda.

Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7
Česká republika

Výrobce

EMO-FARM Sp. z o.o.
Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.8.2013.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec