Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Rhinallergy orm.tbl.adh.60

RHINALLERGY

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)

Tablety Rhinallergy - Kombinovaný homeopatický připravek. Doporučené použití: alergické rýmy lehkého stupně, včetně senné rýmy.

SÚKL kód: 0020537
Výrobce: BOIRON (Francie)
145 Kč
 

Charakteristika

RHINALLERGY je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i RHINALLERGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek RHINALLERGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek RHINALLERGY

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku RHINALLERGY.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku RHINALLERGY je zapotřebí

Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

RHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RHINALLERGY

RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu.

Způsob použití

Vždy užívejte přípravek RHINALLERGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1 tableta po 1-2 hodinách. Tableta se nechá zvolna rozpustit v ústech.
Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

Další informace

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii - u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224835090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co RHINALLERGY obsahuje

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Allium cepa 5 CH 0,5 mg.
Ambrosia artemisiifolia 5 CH 0,5 mg.
Euphrasia officinalis 5 CH 0,5 mg.
Histamini dihydrochloridum 9 CH 0,5 mg.
Sabadilla 5 CH 0,5 mg.
Solidago virgaurea 5 CH 0,5 mg.

Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrobce

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 18600 Praha 8, tel.: 224835090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec