Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Calgel orm.gel 1x10g

CALGEL

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
STOMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY » RŮZNÁ JINÁ LÉČIVA PRO LOKÁLNÍ LÉČBU V DUTINĚ ÚSTNÍ

Calgel je určen ke zmírnění bolesti způsobené prořezáváním zubů, ke zklidnění bolestivých dásní dítěte. Calgel má rovněž mírné antiseptické účinky. Přípravek Calgel je určen kojencům od 5 měsíců. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0046200
Výrobce: FAMAR (Francie)
108 Kč
 

Charakteristika

Calgel je orální gel s obsahem lokálního anestetika lidocaini hydrochloridum monohydricum (látky určené k místnímu znecitlivění) a antiseptika cetylpyridinii chloridum monohydricum (látky, která zastavuje nebo omezuje růst choroboplodných zárodků).

Calgel je určen ke zmírnění bolesti a ke zklidnění bolestivých dásní dítěte při prořezávání zubů, a zároveň působí mírně antisepticky.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Calgel nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Calgel je obvykle dobře snášen, ale mohou se dostavit velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10000 léčených nemocných) včetně samostatných hlášení:
projevy přecitlivělosti a reakcí v místě podání, např. místní otoky, zarudnutí, kopřivka nebo vyrážka.
V tomto případě ukončete podávání přípravku a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte přípravek Calgel

Jestliže je Vaše dítě alergické na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Nepoužívejte u dětí mladších než 5 měsíců.

Upozornění a opatření

Při používání přípravku Calgel dodržujte doporučené dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Calgel

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, nebo které možná bude užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calgel

Heřmánek, který je jednou ze složek bylinné přísady, může být rovněž zdrojem alergických reakcí.
U přecitlivělých jedinců, kteří dříve požívali bylinné přípravky nebo čaje obsahující heřmánek, se z tohoto důvodu může dostavit alergická reakce, projevující se dýchacími obtížemi. U citlivých jedinců se mohou vyskytovat reakce. V případě výskytu těchto obtíží ukončete neprodleně používání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Calgel je určen dětem od pěti měsíců.
Malé množství gelu, přibližně v délce 7,5 mm (0,22 g), vytlačte na čistý koneček prstu a jemně vtírejte do dásně v místě růstu zubů.
V případě potřeby opakujte nejdříve po 2 hodinách, nejvýše šestkrát denně.

Jestliže Vaše dítě použilo více přípravku Calgel než mělo

Můžete pozorovat žaludeční nevolnost, útlum a vždy se neprodleně poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek Calgel obsahuje

Léčivými látkami jsou:
lidocaini hydrochloridum monohydricum (monohydrát lidokain-hydrochloridu) 3,3 mg,
cetylpyridinii chloridum monohydricum (monohydrát cetylpyridinium-chloridu) 1,0 mg v 1 g gelu.

Pomocnými látkami jsou: krystalizující sorbitol 70%, xylitol, ethanol 96%, glycerol, hyetelóza, hydrogenricinomakrogol 2000, lauromakrogol 450, makrogol 300, sodná sůl sacharinu, levomenthol, bylinné aroma, karamel, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Jak přípravek Calgel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Calgel je vyráběn v lékové formě orálního gelu žlutohnědé barvy.
Balení: lakovaná, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty.
Velikost balení: 10 g

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited,
c/o Johnson & Johnson, Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce

FAMAR ORLEÁNS
5, Avenue de Concyr
45071 Orléans Cedex 2
Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227012111.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.12.2013.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec