Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Psilo-balsam drm.gel 1x20g

PSILO-BALSAM

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
ANTIPRURIGINÓZA, VČETNĚ ANTIHISTAMINIK, ANESTETIK, ATD. » DIFENHYDRAMIN

Přípravek je určen k místní léčbě alergických a svědivých projevů kůže při jejím podráždění. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0087123
Výrobce: STADA (Německo)
88 Kč
 

Charakteristika

Psilo-Balsam je přípravek používaný při alergických reakcích. Léčivá látka difenhydramin hydrochlorid, obsažená v gelu Psilo-Balsam, je antihistaminikem s protialergickým a místně znecitlivujícím účinkem. Psilo-Balsam příjemně chladí, zmírňuje svědění kůže a příznivě působí při podráždění kůže různého původu.

Psilo-Balsam se používá:

  • při spáleninách po nadměrném slunění a popáleninách prvního stupně (projevují se zčervenáním, otokem), při štípnutí a bodnutí hmyzem, kopřivce, svědění vyvolaném různými příčinami, při svědivém ekzému a planých neštovicích.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Psilo-Balsam nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit):

  • kožní reakce z přecitlivělosti (ekzém, kontaktní dermatitida).

Při výskytu nežádoucích reakcí (např. ekzém a fotoalergické reakce) používání přípravku ukončete a okamžitě se poraďte se svým lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti je 2 roky. Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte Psilo-Balsam

  • Pokud trpíte známou přecitlivělostí na léčivou látku difenhydramin-hydrochlorid nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Na velké plochy těla.
  • V kombinaci s jinými léčivými přípravky obsahujícími difenhydramin, i tehdy, pokud jsou užívány ústy.
  • U dětí do 2 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Psilo-Balsam je zapotřebí

Psilo-Balsam je určen pouze na zevní použití.
Psilo-Balsam neaplikujte na odřenou nebo jinak poškozenou pokožku a na sliznice.
Léčená kožní místa nesmí být vystavena prudkému slunečnímu záření.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepšují, musíte informovat svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nebylo zjištěno ovlivnění účinku přípravku Psilo-Balsam jinými léky a ani tento přípravek další léky zřejmě neovlivňuje.
Současné používání přípravku Psilo-Balsam s jinými přípravky určenými k místnímu podání konzultujte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Pro Psilo-Balsam nejsou dostupná žádná klinická data o používání v těhotenství a při kojení. Proto přípravek během těhotenství a kojení nepoužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Psilo-Balsam neovlivňuje schopnost řídit a ovládat stroje.

Způsob použití

Pouze pro zevní použití!
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je:

Dospělí a děti od 2 let
Psilo-Balsam se lehce nanese v tenké vrstvě na postiženou kůži a jemně se rozetře. Aplikuje se 2 až 4 krát denně. Gel se snadno vstřebá a na kůži nezanechává viditelné zbytky.
Nepoužívejte přípravek častěji než je předepsáno.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo slabý, prosím, poraďte se se svým lékařem.
Pokud omylem přípravek pozřete, okamžitě informujte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Psilo-Balsam

Pokračujte dále s léčbou jak Vám byla předepsána. Neaplikujte více gelu, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek Psilo-Balsam obsahuje

Účinná látka:
Diphenhydramini hydrochloridum 1 g ve 100 g gelu

Pomocné látky:
Monohydrát cetylpyridinium-chloridu, ethoxylované monodiacylglyceroly nasycených kyselin C8-10, kyselina polyakrylová, trometamol, čištěná voda.

Jak přípravek Psilo-Balsam vypadá a co obsahuje toto balení

Psilo-Balsam je čirý, průhledný, chladivý gel.
Velikost balení: 20 nebo 50 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.6.2011.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec