Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Beclomet Nasal Aqua 50mcg nas.spr.susp.1x23ml-200d

BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
NOSNÍ LÉČIVA » BEKLOMETASON

Beclomet Nasal Aqua - přípravek se používá pro sezónní a celoroční alergickou rinitidu a pro prevenci recidiv nosních polypů po polypektomii.

SÚKL kód: 0102423
Výrobce: ORION (Finsko)
190 Kč
 

Charakteristika

Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy. Při lokální aplikaci na nosní sliznici snižují její zánět a otok. Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu sezónní a celoroční alergické rýmy, včetně senné rýmy a vazomotorické rinitidy (rýma způsobená roztažením cévek v nosní sliznici). 

Alergická rýma může být zapříčiněna stykem s alergeny, jako jsou např. roztoči, zvířecí chlupy, některé druhy plísní, vybrané potraviny, léky, včelí a vosí jed, kovy, složky kosmetiky nebo chemikálie z pracovního prostředí.

Příčinou vzniku vazomotorické rýmy je abnormální, zvýšená reakce cév nosní sliznice na rozličné vnitřní i zevní faktory. Spouštěčem může být cigaretový kouř, přechod z chladu do tepla či naopak, změna vlhkosti prostředí, rozkolísaná hladina hormonů a další.

Neužívejte Beclomet Nasal Aqua 50 μg !

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku Beclomet Nasal Aqua 50 μg

Zvláštní opatrnosti při použití Beclomet Nasal Aqua 50 μg je zapotřebí

 • jestliže máte zánět nebo ulceraci (vznik vředů) nosních cest
 • jestliže máte sklony k opakovanému krvácení z nosu
 • jestliže jste měli poraněný nos nebo jste po operaci nosu
 • jestliže máte neléčenou mykotickou, bakteriální nebo systémovou virovou infekci (zánět způsobený houbami, bakteriemi nebo viry)
 • jestliže máte astma léčené steroidy
 • jestliže máte tuberkulózu

U těchto stavů lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře o všech jiných lécích a přírodních produktech, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez konzultace s lékařem neužívejte žádné další léky obsahující kortikosteroidy.

Těhotenství a kojení - o používání tohoto léku během těhotenství a kojení rozhodne lékař. Poraďte se se svým  lékařem pokud otěhotníte nebo plánujete-li těhotenství nebo kojíte během léčby přípravkem Beclomet Nasal Aqua 50 μg.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - u tohoto nosního spreje nebyl zaznamenán žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Beclomet Nasal Aqua 50 μg - benzalkonium-chlorid obsažený v přípravku je dráždivý a může způsobit kožní reakce a bronchospasmus.

  

Dávkování a způsob použití

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6  let je 1-2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně. Celková denní dávka by neměla překročit osm vstřiků (4 vstřiky do každé nosní dírky). Podle individuální reakce pacienta je možno dávku postupně snížit. K zajištění efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka. Beclomet Nasal Aqua 50 μg se nedoporučuje používat u dětí do 6 let. Děti a dospívající od 6 do 18 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře s ohledem na možnost ovlivnění růstu.

Tento nosní sprej se používá na prevenci a léčbu alergické a vazomotorické rýmy. Je určený na pravidelné použití. Zmírnění problémů s ucpaným nosem nebo zvýšenou sekrecí nenastane okamžitě. Nejlepší účinek se projeví po několika dnech léčby.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek Beclomet Nasal Aqua 50 μg nejdéle 3 týdny.  Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší užívání než 3 týdny je možné pouze po poradě s lékařem.

Při léčbě sezónní alergické rýmy by léčba měla být zahájena před začátkem pylové sezóny. Na prevenci onemocnění, kdy jste bez příznaků, je obvyklá dávka přípravku pro dospělé a děti od 6  let 1 vstřik do každé nosní dírky jednou denně. Celková denní dávka by neměla překročit 4 vstřiky (2 vstřiky do každé nosní dírky). Dávku lze upravit podle individuální reakce pacienta. Při preventivní léčbě se doporučuje užívat přípravek po dobu 1-2 měsíců. K zajištění efektivní kontroly příznaků by měla být použita minimální dávka.

Tento přípravek neléčí oční příznaky alergie. Přípravek na léčbu očí Vám může předepsat Váš lékař.

 

Návod na použití

Úvod:

 1. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
 2. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem.
 3. Vstřik: Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.
  Před první dávkou uvolněte 3 až 6 střiků naprázdno, dokud nezačne sprej plně fungovat. Pokud se přípravek delší dobu nepoužíval, doporučuje se prověřit řádnou funkci spreje jedním až dvěma střiky naprázdno.

Použití:

 1. Před vlastní aplikací přípravku si pečlivě uvolněte nos.
 2. Před použitím přípravku protřepejte nádobku a sejměte ochranný kryt.
 3. Uchopte nádobku tak, jak ukazuje obrázek č.1; s palcem opřeným o dno lahvičky a s nosním aplikátorem umístěným mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Aplikujte přípravek stlačením nosního aplikátoru proti dnu lahvičky.
 4. Vložte nosní aplikátor do jedné nosní dírky, jak vidíte na obrázku č.2 a druhou dírku si ucpěte mírným stlačením ukazováčkem. Vstříkněte jednou a zároveň se pevně a zhluboka nadechněte nosem.
 5. Vyndejte aplikátor z nosní dírky a vydechněte ústy. Máte-li pocit že přípravek z nosu vytéká, jemně nosem vdechněte.
 6. Zopakujte kroky 4 a 5 u druhé nosní dírky.
 7. Kroky 4, 5 a 6 opakujte i při podání druhé dávky.
 8. Po použití otřete nosní aplikátor a opět nasaďte ochranný kryt.

Čištění:

 1. Při čištění sejměte mírným tahem nosní nástavec z lahvičky (obrázek č.3).
 2. Opláchněte nosní aplikátor a ochranný kryt teplou vodou.
 3. Důkladně vysušte.
 4. Po vysušení oba díly opět složte.

Jestliže jste použil(a) více Beclomet Nasal Aqua 50 μg, než jste měl(a) - dlouhodobé užívání příliš vysokých dávek beklometason-dipropionátu může způsobit útlum činnosti nadledvin a snížit tak přirozenou produkci kortizonu. Dodržujte doporučené dávkování.

Užijete-li Vy (nebo někdo jiný) náhodně větší dávku než je doporučená a pociťujete nežádoucí účinky, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Beclomet Nasal Aqua 50 μg - zapomenete-li si vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že máte dostatečnou zásobu léku pro případ dovolené nebo cestování.

  

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Beclomet Nasal Aqua 50 μg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Po podání spreje můžete trochu kýchat a cítit nepříjemnou chuť nebo zápach.

Vzácně (u méně než jednoho pacienta z 1000) může tento přípravek vyvolat alergické reakce včetně kožní vyrážky, kopřivky, svědění nebo zarudnutí kůže, otoku obličeje rtů nebo krku, pocit nepříjemné chuti a zápachu, bolesti hlavy, zvýšený nitrooční tlak nebo glaukom (zelený zákal), pocit suchosti nebo podráždění v nose a krku, kýchání, krvácení z nosu, ulceraci (vznik vředů) nosní sliznice a perforaci (protržení) nosní přepážky.

Velmi vzácně (u méně než jednoho pacienta z 10000) může tento přípravek vyvolat dechovou tíseň a/nebo dušnost, alergické reakce a reakce z přecitlivělosti, kataraktu (šedý zákal).

Ve velmi vzácných případech může léčba nazálními kortikosteroidy ovlivnit normální produkci steroidů v těle, což je více pravděpodobné při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Jedním ze vzácných nežádoucích účinků je zpomalení růstu dětí. Dětem, dlouhodobě užívajícím tuto léčbu, by lékař měl pravidelně kontrolovat výšku.

Ihned informujte svého lékaře, pokud:

 • cítíte bolest v nosu nebo krku nebo jste po podání nosního spreje velmi krvácel(a)
 • máte oční problémy, které nejsou součástí Vašich obvyklých projevů senné rýmy zejména bolest nebo rozmazané vidění

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Složení

 • 1 dávka obsahuje 50 mikrogramů beclometasoni dipropionas
 • Léčivou látkou je beklometason-dipropionát
 • Pomocnými látkami jsou polysorbát 80,  glukosa, disperzní celulosa, benzalkonium-chlorid, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čištěná voda.

 

Balení

Bílá nebo téměř bílá suspenze. Sprej: jemná mlha.

Velikost balení:
9 ml = 70 dávek
10 ml = 80 dávek
23 ml = 200 dávek


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec