Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Vibrocil nas.gel 1x12g

VIBROCIL

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
NOSNÍ LÉČIVA » FENYLEFRIN

Přípravek se užívá při pocitu neprůchodnosti nosu v začátcích a průběhu běžných zánětů horních cest dýchacích. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0015523
Výrobce: NOVARTIS (Česká republika)
109 Kč
 

Charakteristika

Přípravek Vibrocil obsahuje dvě léčivé látky, nosní dekongestant (phenylephrinum) a antihistaminikum (dimetindeni maleas).

Vibrocil poskytuje rychlou úlevu od překrvení nosní sliznice a tekoucí rýmy způsobené celou řadou infekčních nebo alergických onemocnění horních cest dýchacích. Vibrocil tlumí nadměrnou nosní sekreci a čistí nos a neovlivňuje aktivitu nosních řasinek.

Vibrocil se používá k úlevě od ucpaného nosu v případě nachlazení, akutní a chronické rýmy, senné rýmy nebo jiné alergické rýmy (alergie na prach, zvířecí srst atd.), vazomotorické rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin (sinusitidě). Vibrocil může být také používán jako doplňková léčba v přpadě zánětu středního ucha.

Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před nebo po odborném vyšetření či operaci nosu.

Vibrocil, nosní kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 1 roku.
Vibrocil, nosní sprej a nosní gel je určen dospělým a dětem od 6 let.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky Vibrocilu jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů):
Podráždění nebo sucho v nose, krvácení z nosu a pálení v místě aplikace.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávání

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Vibrocil, nosní gel
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Vibrocil, nosní kapky
Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Vibrocil, nosní sprej
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte přípravek Vibrocil, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě

 • Alergický(á) na fenylefrin nebo dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) léky ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO, které se používají k léčbě depresí nebo jiných psychiatrických stavů). Pokud si nejste jistý(á), zda užíváte nebo jste užíval(a) IMAO, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím přípravku Vibrocil.
 • Trpíte atrofickou rhinitidou (onemocnění nosní sliznice s chronickým zánětem a tvorbou krust).
 • Trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vibrocil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nějaký z následujících zdravotních problémů:

 • onemocnění srdce;
 • vysoký krevní tlak;
 • zvýšenou činnost štítné žlázy;
 • cukrovku;
 • zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty), protože můžete mít zhoršené vyprazdňování močového měchýře;
 • epilepsii.

Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených bodů, neužívejte Vibrocil bez porady se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste v minulosti při užívání tzv. adrenergních látek (povzbuzujících činnost autonomního nervového systému) zaznamenal(a) výrazné obtíže, jako jsou nespavost, závratě, třes, nepravidelná srdeční činnost nebo zvýšení krevního tlaku, o vhodnosti užívání přípravku Vibrocil se nejprve poraďte se svým lékařem.

Vibrocil není určen pro použití do očí nebo úst.

Děti a dospívající

Vibrocil, nosní kapky není určen k léčbě dětí do 1 roku.
Vibrocil, nosní sprej a nosní gel není určen k léčbě dětí do 6 let.
Dětem ve věku od 1-12 let musí být Vibrocil podáván pod dohledem dospělé osoby.

Další léčivé přípravky a přípravek Vibrocil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména:

 • Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), které se používají k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby: nepoužívejte Vibrocil, pokud užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) IMAO.
 • Antidepresiva, léky používané k léčbě deprese, jako jsou tricyklická a tetracyklická antidepresiva.
 • Léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se použití přípravku u těhotných a kojících žen se nedoporučuje přípravek Vibrocil používat během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se vlivu Vibrocilu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není však pravděpodobné, že by Vibrocil mohl mít jakýkoli vliv.
Přípravek Vibrocil obsahuje benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.

Způsob použití

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vibrocil, nosní kapky

Dávkování

Děti ve věku 1-6 let (pod dohledem dospělé osoby)
1-2 kapky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby)
3-4 kapky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Dospělí a dospívající od 12 let
3-4 kapky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Způsob podání
Vestoje nebo vsedě zakloňte hlavu. Pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přes okraj postele. Kapky aplikujte do obou nosních dírek a několik minut nechejte hlavu zakloněnou, aby se kapky mohly rozprostřít v nose.

Vibrocil, nosní sprej

Dávkování

Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby)
1-2 střiky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Dospělí a dospívající od 12 let
1-2 střiky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Způsob podání
K dosažení jemného rozptýlení držte lahvičku svisle s tryskou mířící nahoru. Hlavu držte ve vzpřímené poloze a vložte trysku do nosní dírky. Lahvičku jedenkrát prudce stlačte a držte rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu. Optimálního rozptýlení spreje dosáhnete vdechnutím malého množství vzduchu nosem v průběhu aplikace.

Vibrocil, nosní gel

Dávkování

Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby)
Aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Dospělí a dospívající od 12 let
Aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní dírky 3-4krát denně.

Poslední aplikaci se doporučuje provést krátce před ulehnutím ke spánku.

Vibrocil nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud u Vás do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.

Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a) nebo v případě náhodného požití, vyhledejte lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vibrocil

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co přípravek Vibrocil obsahuje

Léčivými látkami jsou phenylephrinum a dimetindeni maleas.

Jeden ml přípravku Vibrocil (nosní kapky a nosní sprej) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25 mg.
Jeden g přípravku Vibrocil (nosní gel) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou

Vibrocil, nosní kapky a nosní sprej:
Benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol, levandulová silice a čištěná voda.

Vibrocil, nosní gel:
Benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol, levandulová silice, čištěná voda a hydroxypropylmethylcelulosa.

Jak Vibrocil vypadá a co obsahuje toto balení

Vibrocil, nosní kapky
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v 15 ml lahvičce z hnědého skla s kapacím zařízením a šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 15 ml.

Vibrocil, nosní sprej (nebulizér)
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v zelené stlačitelné neprůhledné PE lahvičce s rozprašovačem a šroubovacím plastovým uzávěrem (nebulizér).
Velikost balení: 10 ml.

Vibrocil, nosní gel
Průsvitný gel v hliníkové tubě s nosním aplikátorem a šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 12 g.

Držitel registračního rozhodnutí

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.4.2014.


 
 

© 2003 - 2015 Edukafarm, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Aesculap - lékárna Brno