Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Revalid por.cps.dur.270

REVALID

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
VITAMINY » VITAMINY, JINÉ KOMBINACE

Kapsuly Revalid - pomocná léčba při vypadávání vlasů, zejména v důsledku chorob, hormonálních vlivů, po porodu nebo po užívání některých léků, u mužů (androgenní alopecie). Narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, bez lesku). Poruchy růstu nehtů.

SÚKL kód: 0017036
Výrobce: EWOPHARMA (Česká republika)
1400 Kč
 

Charakteristika

Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy.
Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, základní složky vlasů a nehtů.

Revalid má příznivý vliv na růst vlasů: částečně může zastavit nebo alespoň zpomalit jejich vypadávání.
Revalid zpevňuje nehty.

Revalid se užívá při těchto příznacích:

  • vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difúzní alopecie), zánětlivé onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku chorob nebo hormonálních vlivů, v těhotenství, po užívání některých léků nebo z hormonálních příčin;
  • ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu;
  • narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku);
  • poruchy růstu nehtů.

Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (alopecia areata) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny přípravky, může mít i Revalid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud užijete tobolky Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno, může se objevit nausea nebo lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě musíte dodržovat doporučený postup pro užívání Revalidu.
Výjimečně, při dávkování 6 tobolek denně, se mohou vyskytnout lehké zažívací potíže. V těchto případech je vhodné přejít na dávkování 3x denně 1 tobolku.
Obvykle je ale Revalid velmi dobře snášen.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto by měla být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.
Měly by být vyloučeny přísně omezující diety nebo extrémně nízkokalorické diety, stejně jako používání agresivních přípravků (zesvětlování, extrémní barvení a časté používání šamponů, horké sušení, úmyslné rovnání a dlouhé vystavování vlasů přímému slunci).
Pokud jde o nehty, nejlepší ochranou je nošení gumových rukavic při domácích pracích.

Neužívejte Revalid

  • Jestliže jste přecitlivělí na kteroukoli léčivou látku nebo další složku přípravku

Přípravek by neměl být užíván u dětí do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.

Zvláštní opatrnosti při použití Revalidu je zapotřebí

Ženy, u nichž dochází k mužské formě plešatění, by měly před zahájením léčby vyhledat lékaře, pokud mají některý z následujících příznaků: centrální obezitu s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a trupu), nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace, vysoký krevní tlak, svalovou slabost, bolesti v zádech, osteoporózu, strie (fialové trhlinky v kůži), akné. Mužská forma plešatění může být totiž také příznakem nadměrné produkce mužských pohlavních hormonů u závažných onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění vaječníků, podvěsku mozkového nebo nadledvinek.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím léčbu léky obsahujícími sulfonamid (účinek sulfonamidů může být vlivem kyseliny paraaminobenzoové obsažené v Revalidu snížen).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste brali v poslední době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen po konzultaci s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Revalid

Pokud máte cukrovku, poraďte se před zahájením léčby o užívání přípravku se svým lékařem.
Pokud trpíte céliakií, přípravek neužívejte, protože obsahuje v 1 tobolce 1 mg glutenu.

Způsob použití

Vždy užívejte přípravek tak, jak je doporučeno v této informaci pro pacienty.
Pokud si nejste jisti, jak Revalid užívat, poraďte se s lékařem či lékárníkem.
Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti nad 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce.
V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.

Jestliže jste užili více Revalidu, než jste měli, nebo jste Revalid zapomněli užít

Pokud jste jednu dávku vynechali nebo v případě příležitostného lehkého předávkování, můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou.
Pokud máte dojem, že účinek Revalidu je příliš slabý nebo silný, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace

Co Revalid obsahuje

Léčivými látkami jsou: methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg v jedné tobolce

Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, chinolinová žluť (E127), indigokarmín (E132).

Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení

30, 120, 270 tobolek (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách).

Držitel rozhodnutí o registraci

Ewopharma International, s.r.o.
Hlavná 13
83101 Bratislava
Slovenská republika

Výrobce

Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma, spol. s r. o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
tel: +420267311613
e-mail: info@ewopharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.5.2011.

Překlad cizojazyčných výrazu uvedených na blistru
LOT: Číslo šarže
EXP: Použitelné do:


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec