Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Endiaron tbl.obd.20x250mg

ENDIARON

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
ANTIDIAROIKA, STŘEVNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIINFEKČNÍ LÉČIVA » JINÁ STŘEVNÍ ANTIINFEKTIVA

Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganizmy žijící normálně ve střevě. Čtěte pozorně příbalový leták.

SÚKL kód: 0002818
Výrobce: ZENTIVA (Česká republika)
131 Kč
 

Charakteristika

Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.

Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší tělesné hmotnosti než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny ostatní léky, může mít i přípravek ENDIARON nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se vzácně mohou vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek ENDIARON neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Neužívejte přípravek ENDIARON

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cloroxin nebo na kteroukoli další složku přípravku ENDIARON;
  • při těžších chorobách jater a ledvin;
  • v těhotenství ani při kojení.

Endiaron není určen pro děti o nižší tělesné hmotnosti než 40 kg.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENDIARON je zapotřebí

  • pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu používejte přípravek Endiaron pouze na doporučení lékaře.

Během léčby Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít - slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.

Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.

Užívání přípravku ENDIARON s jídlem a pitím

Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyly ověřena, proto se nedoporučuje podávat Endiaron v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Endiaron nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ENDIARON

Přípravek obsahuje laktosu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Způsob použití

Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

Délka léčby je obvykle 2-3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7-10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.

V případě, že obtíže neustupují po 2-3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ENDIARON než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENDIARON

Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Další informace

Co přípravek ENDIARON obsahuje

Léčivá látka: Cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6000, makrogol 300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek ENDIARON vypadá a co obsahuje toto balení

Velikost balení:
10 potahovaných tablet,
20 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva,k.s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.1.2014.

Logo Zentiva


Související produkty

Enterol por.cps.dur.10x250mg
Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i...
Před použitím si důkladně přečtěte
příbalovou informaci
129 Kč
Enterol por.cps.dur.50x250mg
Přípravek je určen k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu, léčbě i...
Před použitím si důkladně přečtěte
příbalovou informaci
532 Kč
ENTERINA lahvičky 8x10 ml
AKCE -28%
Enterina pro obnovu střevní mikroflóry obsahuje probiotický bakteriální kmen...
207 Kč 149 Kč

 
 

© 2003 - 2015 Edukafarm, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Aesculap - lékárna Brno