Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Traumeel S Heel ung.1x50g (D)

TRAUMEEL S

Humánní léčivý přípravek
Před použitím si důkladně
přečtěte příbalovou informaci.

ATC skupina:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)

MastTraumeel S Heel ung. - kombinovaný homeopatický přípravek. Homeopatie je metoda, která povzbuzuje a podporuje přirozenou obranyschopnost našeho těla. Doporučené použití: poranění všeho druhu (sport, nehoda), postoperační a posttraumatický edém a otoky měkkých tkání, zánětlivé procesy, artróza kyčlí, kolen a malých kloubů, záněty závěsného aparátu zubů, hnisavé záněty dásní, parodontóza.

Další možnosti klinického použití: Infekce - otitis media akutní i chronická sinusitida, abscesy potních žláz, furunkly, karbunkly, mastitida. Kůže-hnisavá onemocnění kůže, ekzémy, neurodermatitis, lichen planus, intertrigo.

SÚKL kód: 0066908
Výrobce: HEEL (Německo)
182 Kč
 

Charakteristika

Kombinovaný přípravek Traumeel S je homeopatická specialita.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky: v ojedinělých případech alergické kožní reakce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Uchovávání

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Varování

Nepoužívejte přípravek Traumeel S

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Zvláštní upozornění a opatření

Před použitím přípravku Traumeel S se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek traumeel S

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bez omezení.

Důležité informace o přípravku

Přípravek Traumeel obsahuje cetylsterylalkohol.
Cetylsterylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Způsob použití

Přípravek je určen k vnějšímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Doporučená dávka přípravku je: ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet na místa bolesti.

Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241740540, 241740553.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace

Co Traumeel S obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g.

Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylsterylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, alkohol 96%, čištěná voda.

Velikost balení: 50,100 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Dr.Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4
Tel: 241740540
Fax: 241740553
Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.4.2012.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec