Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Condrosulf 400 - nové velké balení!

Condrosulf 400Léčivý přípravek Condrosulf 400 pro léčbu osteoartrózy (poškození kloubů a degenerativní onemocnění chrupavky) nyní v novém velkém balení po 180 kapslí. Nákupem velkého balení ušetříte až 250 Kč!

 

 

Charakteristika: léčivý přípravek Condrosulf 400 obsahuje účinnou látku chondroitin sulfát. Tato látka je jednou z hlavních složek mezibuněčné hmoty chrupavky. Jeho charakteristickou vlastností je významná schopnost vázat vodu; tím zabezpečuje mechanické a elastické vlastnosti chrupavky.

Condrosulf 180 x 400

Nové velké balení léku Condrosulf 400

 


Condrosulf 400 por.cps.dur.180x400mg
Přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky je indikován k léčbě degenerativních nemocí kloubních, zejména gonartrózy, koxartrózy a artrózy kloubů prstů ruky. Je určen pro dospělé pacienty ve II. a III. stadiu onemocnění podle Kellgrena. Čtěte pozorně příbalový leták.
Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci

Humánní léčivý přípravek
1135 Kč


 


Při artróze, tj. při degenerativních procesech v kloubech, se snižuje obsah chondroitin sulfátu v chrupavce. Následkem toho klesá schopnost vázat vodu a dochází k postupné degeneraci chrupavky a zhoršení funkce kloubu. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod.

Chondroitin sulfát zvyšuje obnovu chrupavky,podporuje látkovou výměnu v chrupavce,  snižuje aktivitu enzymů poškozujících chrupavku a zlepšuje tak mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Vede tak k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky a přispívá ke zlepšení funkce postiženého kloubu a snížení jeho bolestivosti. Jeho účinnost byla potvrzena v řadě klinických studií. Statut léčivého přípravku (registrováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv) zaručuje u Condrosulfu 400 nejvyšší kvalitu. Díky svým vlastnostem je chondroitin sulfát doporučován Evropskou ligou proti revmatismu (EULAR) jako součást komplexní terapie artrózy.

Složení (obsah účinné látky): chondroitin sulfát 400 mg v 1 tobolce

Použití: Léčba degenerativních onemocnění kloubů, zejména artrózy kolena, kyčle a kloubů prstů ruky.

Dávkování: Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů – 2krát denně  2 tobolky. Udržovací léčba po dobu 2–3 měsíců – 1krát denně 2 tobolky. Po skončení kúry se doporučuje 3měsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

Balení: 60 tobolek

Výrobce: IBSA, Institut Biochemique SA, Lugano, Švýcarsko
Dovozce: IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika, (www.ibi.cz)   

 

Condrosulf 400

 

 

 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CONDROSULF 400
Tvrdé tobolky
(Chondroitini sulfas a natricus)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
•    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit s lékařem.
•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo  všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.    Co je přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky a k čemu se používá
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky užívat
3.    Jak se přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky užívá
4.    Možné nežádoucí účinky
5.    Jak přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky uchovávat
6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TYP LÉČIVA (FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA)
Condrosulf  400 je specifické antirevmatikum, antiartrotikum

Léčivou látkou přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky je chondroitinsulfát, který  je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které  vedou k degeneraci chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky vede přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky  je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního  (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů.  Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře. Při výskytu klidových bolestí kloubů,  otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.
U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby poraďte se svým lékařem.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, TVRDÉ TOBOLKY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
•    jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku  přípravku Condrosulf  400, tvrdé tobolky
Co je třeba zvážit před zahájením užívání přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
•    přípravek Condrosulf  400, tvrdé tobolky by neměli užívat děti a mladiství do 18 let

Vzájemné působení  s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení  (interakce) s jinými léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez  lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek  Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat.

Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů:
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky neovlivňuje schopnost  řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky
Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v jedné tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.     JAK SE PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky  UŽÍVÁ
Neurčí-li lékař jinak, obvykle se užívá  přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovně:

Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů:
2krát denně  2 tvrdé tobolky po 400 mg.

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:
1krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg.
Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékařem.

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku CONDROSULF 400, tvrdé tobolky, než jste měl(a):
Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a více přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky než je doporučeno, měl/a byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONDROSULF 400, tvrdé tobolky:
Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.


4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

    Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky  je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CONDROSULF 400, tvrdé tobolky UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky obsahuje:
Léčivá látka: jedna tvrdá tobolka  obsahuje  chondroitini sulfas a natricus 400 mg
Pomocné látky:  želatina, oxid titaničitý (E 171), idigokarmín (E 132), chinolínová žluť
(E 104), magnesium-stearát (E 470 B).Jak přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky vypadá a co obsahuje toto balení: 
Lékovou formou přípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní část je  zelená a  uvnitř je bílý až téměř bílý prášek.

Velikost balení : 60 tvrdých tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci:
IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:
IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika (www.ibi.cz),
vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko;


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.3.2007

Souhrn údajů o přípravku Condrosulf 400 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec