Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Klinická studie: SynBIO pro pacienty s dráždivým tračníkem

Dráždivý tračníkDráždivý tračník je syndrom, kterým gastroenterologové popisují nespecifické potíže trávícho traktu bez známé příčiny projevující se jako bolesti břicha, průjem, plynatost nebo zácpa. Často souvisí se stresem. Specifická léčba dosud neexistuje. Jednou z pomocných možností je využití probiotik v kombinaci s imunomodulačně působícími beta-glukany.

 

 


Syndrom dráždivého tračníku (IBS - Irritable bowel syndrom) je nejčastější onemocnění, s kterým se gastroenterologové setkávají a v praxi představuje až 50 % ambulantních pacientů. Nejčastěji postihuje jedince v aktivním produktivním věku, tj. mezi 20.–50. rokem věku, často žijící ve vysokém pracovním nasazení a stresu. Ve vyspělých zemích tak celkově postihuje dráždivý tračník v průběhu života přibližně 14–24 % žen a 5–19 % mužů.

Kromě "klasických" výše uvedených příznaků se může projevovat jako nepříjemné pocity pachuti v ústech, pocit časné sytosti, malátnost, nespavost, bolesti svalů, časté nucení na moč, bolesti v zádech a další.

Dráždivý tračník má celou řadu příznaků a proto jeho vyvolávající příčina není jednoznačná.  Hlavní faktory vedoucí ke vzniku dráždivého tračníku jsou:

  • abnormální pohyblivost střeva,
  • abnormální citlivost střevní sliznice,
  • psychosociální vlivy (stres, nervozita),
  • potravní faktory dráždící tenké a tlusté střevo (laktóza a další cukry, žlučové kyseliny, potravinové alergeny).
  • nerovnováha nervových přenašečů (neurotransmiterů),
  • možné zánětlivé změny střevní sliznice.

Stále více prací z poslední doby naznačuje, že hlavní osou faktorů vyvolávajících IBS je narušená neuro-imunitní regulace v gastrointestinálním traktu.  Změny integrity epitelové bariéry střeva vedou ke změnám vzájemných interakcí se střevním obsahem a tak k trvalému „nízkoprahovému“ zánětu střevní sliznice, který mění motilitu a citlivost gastrointestinálního traktu.

 

Možnosti léčby

Při léčbě syndromu dráždivého tračníku se používá řada postupů: od dietních režimů (prebiotika, vláknina) a úpravy střevní mikroflóry (probiotika nebo naopak antibiotika), přes adsorbencia, léčiva ovlivňující motilitu trávícího traktu (antidiarhoika, projímadla, spazmolytika), protizánětlivá léčiva až k psychofarmakům (antidepresiva) a psychoterapii. Poslední poznatky z patofyziologie naznačují, že kauzálním postupem by mohla být právě normalizace zánětlivého stavu střevní sliznice.

Podávání probiotik a normalizace střevní mikroflóry vede k příznivému ovlivnění patologicky pozměněné zánětlivé reakci střevní sliznice, normalizuje konzistenci stolice i trávící procesy v tlustém střevu, a je proto jedním z intenzivně sledovaných postupů. 

Novinkou je využití beta-glukanů. Beta-glukany jsou známými přírodními imunomodulátory, které se jako nevstřebatelné polysacharidy aktivují imunitní buňky střevní sliznice (tzv. Payerovy plaky). Kromě celkového imunostimulačního účinku se vyznačují protizánětlivým účinkem na střevní sliznici.

Protože jak probiotika, tak beta-glukany příznivě ovlivňují možný zánět střevní sliznice různými mechanizmy, při jejich současném podávání lze očekávat vzájemné posílení účinnosti. Vykonána proto byla klinická studie, která sledovala možnost použití kombinace probiotik a beta-glukanu, které jsou součástí unikátního složení přípravku SynBIO, u pacientů s diagnózou dráždivého tračníku.

 


Klinická studie přípravku SynBIO u dráždivého tračníku 

Klinická studie byla vykonána v Klinickém a výzkumním centru pro střevní záněty, Iscare I.V.F. a. s., Lighthouse, pod vedením Prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., z 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy, Praha.

Pacientů s potvrzenou diagnózou syndromu dráždivého tračníku byl po dobu 10 týdnů podáván přípravek SynBIO v množství 1 x 1 kapsle denně.

Příznaky pacientů byly zaznamenávány pomocí standardizovaného dotazníku (tzv. Birminghamský dotazník symptomů dráždivého tračníku) jak při ukončení podávání přípravku SynBIO, tak ještě za další 4 týdny, kdy už přípravek podáván nebyl. 

 

Výsledky

Sledování dokončilo všech 61 sledovaných pacientů. V průběhu sledování nebyli zaznamenány žádné nežádoucí účinky, které by vedli k potřebě přerušení podávaného přípravku a podávaný přípravek byl pacienty velmi dobře tolerován.

V průběhu podávání přípravku SynBIO došlo k významnému snížení celkového skóre klinických příznaků podle Birminghamského dotazníku o 40%, z jednotlivých parametrů týkajících se nejčastějších obtíží pacientů s IBS došlo ke snížení skóre u průjmu o 67%, bolestí břicha o 45% a zácpy o 67%.  Příznivý efekt přípravku SynBIO přetrvával i 4 týdny po ukončení jeho podávání. Hodnocení ve 14. týdnu prokázalo významný příznivý účinek jak při celkovém skóre klinických příznaků, tak v jednotlivých parametrech týkajících se nejčastějších obtíží pacientů s IBS (průjem, bolesti, zácpa). Výběr z výsledků uvádí souhrnně graf č. 1.

Klinická studie - graf 

Graf 1: Snížení skóre příznaků u pacientů v průběhu užívání přípravku SynBIO.

 

Diskuse

Pravděpodobný neuro-imunitní podklad synromu dráždivého tračníku vede k otázce využití imunonormalizačních postupů u IBS. V tomto klinickém sledování se jako velmi příznivý na celkovém symptomatickém projevu pacientů projevil synergický imunonormalizační účinek probiotik a beta-glukanu obsažených v doplňku stravy SynBIO. Velmi významným faktem je dlouhodobá efektivnost zvoleného postupu. Příznivé účinky přípravku SynBIO přetrvávali i po 4 týdnech od ukončení podávání, co naznačuje na příčinnou normalizaci střevní hyperreaktivity. Doplněk stravy SynBIO tak v klinické praxi prokázal významný příznivý účinek syndrom dráždivého tračníku.

Zdroj: Lukáš M, Pfeiferová M, Ďuricová D. Účinnost přípravku SynBIO u nemocných s  dráždivým tračníkem. XXIII. Bardejovské gastroenterologické dni. 25. 9. 2009, Bardejov, Slovenská republika, Slovenská gastroenterologická spoločnosť SLS 2009

 


SYNBIO je doplněk stravy pro obnovu střevní mikroflóry, optimální činnost zažívacího traktu a pro celkové posilnění organismu.Příznivě a komplexně ovlyvňuje rovnováhu střevní mikroflóry a zároveň posiluje imunitní systém.

SYNBIO

Výrobce: PLEURAN

 


 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec