Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Infuzemi vitaminu C proti rakovině

O možnostech léčby rakoviny pomocí infuzí vysokých dávek vitaminu C mluvíme s PharmDr. Zdeňkem Procházkou, ředitelem společnosti Edukafarm.

 

 

 


Pane doktore, nedávno proběhla v Praze tisková konference, kde byl prezentován účinek vitaminu C proti nádorům. Můžete to vysvětlit?

Infuzní dávka vitaminu C působí na dvou úrovních. Zatímco zdravé buňky chrání účinkem antioxidačním a podporuje protinádorovou imunitu, nádorové buňky destruuje účinkem prooxidačním, protože výhradně v okolí nádorové buňky je přítomno prostředí (díky přítomnosti iontů mědi, železa a zvýšené aciditě), s nímž vitamin C tvoří peroxid vodíku, který je schopen nádorovou buňku zničit. Mechanismů působení vysokých koncentrací vitaminu C na nádorové buňky je popsáno více, nicméně tento se považuje za hlavní.  

Lze těchto účinků dosáhnout podáním ústy nebo pouze nitrožilně?

Při podání vitaminu C ústy - díky omezeným transportním možnostem ve střevě - lze dosáhnout v krvi jen nízkou koncentraci vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze fyziologických (běžných), nikoliv preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné dokázat pouze při nitrožilním podání vitaminu C.


Co na to říkají lékaři?

Lékaři podávají pacientům infuzi vitaminem C v různé dávce, která odpovídá danému účinku. Dávka 0,1 g/kg tělesné hmotnosti, jež reprezentuje zhruba jednu infuzi 7,5 g, je podávána pro svoje účinky antioxidační, kdy vitamin C funguje jako zametač reaktivních sloučenin kyslíku, které jinak oslabují imunitní systém. Důsledek: příznivé podmínky pro vznik zánětlivého procesu, chronických infekcí a nádorového bujení. Proto se tato dávka využívá nejen v léčbě, ale zejména také v prevenci. Například nyní na podzim je ideální nechat si aplikovat jednu infuzi týdně po dobu jednoho měsíce. Zlepší se tak nejen naše antioxidační kapacita, ale také kondice naší imunity i kondice psychická, protože vitamin C v první řadě absorbují buňky imunitního a buňky nervového systému. Stručně řečeno, infuzní podání gramových dávek je důležité u všech chorob, které spotřebovávají vitamin C. Jde zejména o recidivující infekce, alergie, artritidu (zánět kloubů), aterosklerózu (kornatění tepen) a nádorové bujení.

Moje otázka směřovala zejména na onkologické pacienty…

Zmíněnou dávku lze považovat za startovací u onkologických pacientů, kteří trpí značným nedostatkem vitaminu C, jelikož jeho kapacitu vyčerpává vysoká spotřeba vitaminu C na poli protinádorové imunity. Tato startovací dávka vitaminu C může být postupně zvyšována až na zhruba 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Taková dávka již podporuje nejen protinádorovou imunitu, ale také základní protinádorovou léčbu v místě nádoru, protože stejně jako chemoterapeutikum působí na nádorovou buňku efektem prooxidačním. Ovšem, jak jsem už řekl, současně chrání svým antioxidačním efektem okolní zdravé buňky. Těmito svými duálními vlastnostmi se stává „nadčasovou a bezpečnou“ cestou léčby a zároveň výživy, tj. nutričním farmakologickým přístupem u onkologických pacientů, který lze využít samostatně nebo v kombinaci s radio/chemoterapií.  To je i zdůvodněním, proč autoři amerických klinických studií pojmenovali infuzní terapii vitaminem C jako netoxickou chemoterapii.  

Proč zástupci České onkologické společnosti (ČOS) tvrdí, že tato léčba není založena na důkazech, že chybí data III. fáze klinických studií.

Objev a vývoj nového léku je proces o mnoha krocích, které dělíme na 4 fáze. Od těchto kroků si slibujeme, že budou popsány vlastnosti léku, tj. farmakokinetika (vstřebávání, distribuce, vyloučení), farmakodynamika (mechanismus působení), bezpečnost a účinnost. Jak uvádí odborníci na tuto oblast, v současné době je dělení klinického hodnocení do 4 fází zastaralé, protože se jednotlivé fáze často prolínají. A to je také případ vysokodávkovaného vitaminu C, kde výzkum dospěl do fáze, kdy světová zdravotnická, respektive onkologická autorita, tj. National Institute of Health – National Cancer Institute (NIH/NCI) deklaroval toto stanovisko:  „Vitamin C ve fyziologických dávkách působí antioxidačně; ve vysokých dávkách má vitamin C účinky prooxidační (protinádorové), u onkologických pacientů zvyšuje kvalitu života a snižuje toxicitu protinádorové léčby; tyto vysoké dávky jsou velmi dobře snášeny“. Toto stanovisko je na internetu, každý si to může přečíst.  
 
NIH/NCI je přeci svým způsobem nadřízenou institucí. Proč česká odborná společnost nerespektuje světovou autoritu a trvá na III. fázi klinických studií?

Volání po studiích III. fáze je sice oprávněné, ale reprezentuje získávání výsledků u jednotlivých typů nádorů. Tento výzkum poběží desítky let a my se do něj rádi s našimi onkologickými klinikami zapojíme. Ovšem podle NIH/NCI už na základě výsledků stávajících studií lze všeobecně považovat vysokodávkovaný vitamin C za bezpečný a využitelný v rámci protinádorové léčby, a proto má v USA tato terapie schválenou indikaci neoplastic disease (nádorová onemocnění). Jinými slovy řečeno, jsme ve fázi, kdy nemůžeme ublížit, můžeme onkologickému pacientovi pouze pomoci.  Vedle toho vidíme velmi neuspokojivé výsledky protinádorové léčby. Toto stanovisko konstatovalo světové onkologické forum 2012. Stejný závěr přinesla i nedávno publikovaná metaanalýza 38 registračních klinických studií k současné protinádorové léčbě. Z těchto pohledů je postoj ČOS možná příliš opatrný. Na druhou stranu je potřeba říci, že tato odborná instituce lékařům používání vysokodávkovaného vitaminu C nezakazuje, pouze vyslovuje svůj názor, a to je korektní.   

Existují zkušenosti nějaké kliniky s velkým souborem onkologických pacientů, kteří byli léčeni vysokými dávkami vitaminu C?

Ano, například letos v červnu publikovala své zkušenosti s protinádorovými dávkami vitaminu C americká Riordanova klinika (Riordan Clinic, Wichita, Kansas, USA; www.riordanclinic.org). Jednalo se o 1000 pacientů s karcinomem prsu, prostaty, plic, ledvin, slinivky, kůže, krve, močového měchýře a kostí. Prokázány byly v dnešní době známé mechanismy účinku, tj. schopnost vitaminu C vést nádorové buňky k zániku, potlačit jejich množení, působit proti metastázám a redukovat zánětlivé parametry. Podle terapeutického protokolu této kliniky se podávání vysokodávkovaného vitaminu C v onkologických indikacích začíná dávkou 15 g 2-3krát týdně a dávka se postupně zvyšuje na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti, což bylo u zmíněné skupiny onkologických pacientů nejčastěji do dávky 50 g, aplikované 2-3krát týdně v rámci 1 hodinu trvající infuze.Kde je infuzní terapie dostupná?

Infuzní terapie vitaminem C je registrovaná Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je vázána na lékařský předpis. Lidé, kteří se domnívají, že by pro ně byla vhodná infuzní léčba či preventivní kůra, mohou kontaktovat svého onkologa či praktického lékaře, protože tuto terapii může předepsat každý lékař. Místně příslušného lékaře, který se touto terapií zabývá, lze nalézt na internetové adrese www.vitamin-c-infuze.cz. Pacienti bez přístupu k internetu mohou kontaktovat informační centrum společnosti Edukafarm (tel.: 224 252 435, e-mail: info@edukafarm.cz), které lékaře doporučí.  

Rozhovor k infuzní terapii vitaminem C  vzniknul v rámci projektu Popularizace zdraví - Po.Zdrav.


 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec