Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Jak Nakupovat

Struktura serveru samoléčení.cz

Hlavní částí internetové lékárny samoléčení.cz je menu (vlevo). Obsahuje přehledně seřazená témata, která se po výběru kurzorem rozvinou na konkrétní problematiky. Po zvolením hledaného problému se zobrazí seznam souvisejících článků a přípravky doporučované odborníky. Pokud důvěřujete našemu doporučení, můžete si přímo na této stránce zvolit vybraný přípravek a vložit si ho do košíku.

Pokud máte zájem dozvědět se o daném problému více, zvolte pokračování souvisejících článků v horní části. Zobrazí se Vám článek se stručnou charakteristikou účinných látek nebo všechny dostupné přípravky.

On-line poradna Vám umožňuje zadávat dotazy na Vaše specifické problémy. Pokud však bude problém vyžadovat specializovanou konzultaci, vyhrazujeme si na odpověď delší časový interval.

Na stránce Akce je pro Vás připravena aktuální nabídka cenově zvýhodněných produktů.

Stránka O nás uvádí podrobnější informace o naší internetové lékárně a dalších aktivitách společnosti Edukafarm, která ji provozuje.

Stránka Kontakt obsahuje nejdůležitejší kontaktní údaje, které můžete potřebovat.

 


Vyhledávání

Pokud hledáte nějaký konkrétní přípravek, účinnou látku nebo problém, je nejjednodušší cestou využít vyhledávání v levém horním rohu. Po zadání hledaného výrazu (nebo části slova) se Vám zobrazí všechny články a přípravky obsahující zadaný výraz.

 


Nákup

Po výběru konkrétního produktu si zvolte požadované množství kusů (předvoleno 1) a kliknutím na tlačítko "Koupit" jej vložíte do košíku. Můžete dál pokračovat v procházení serveru nebo můžete přistoupit k dokončení nákupu. Kliknutím na položku Nákupní košík se zobrazí seznam Vámi objednaného zboží. Na této stránce můžete k objednávce připsat poznámku (např. velikost obuvi, upřednostňované datum dodání a pod.).

Dále kliknete na "Pokračovat k výběru dopravy a platby", kde si zvolíte preferovaný způsob dopravy a platby. Pokud jste registrovaný zákazník naší internetové lékárny, a doposud jste se nepřihlásil, budete vyzváni k přihlášení. Nový zákazníci budou vyzváni k registraci.

 


Doprava a poštovné

Zboží v současné době dodává lékárna prostřednictvím zásilkové služby PPL nebo Českou poštou pouze do České republiky. Objednané zboží můžete též vyzvednout osobně a uhradit za ceny internetové lékárny samoléčení.cz v lékárně Na Jihu, Žatec (viz. Kontakt, ukázat na mapě »).

Úhradu je možno provádět při doručení na dobírku, nebo můžete platit předem převodem na účet 257668575/0300. Platný daňový doklad je vždy součástí zásilky.

Poštovné a doprava:

GLS Lékárna - GLS 90 Kč objednávka nad 1 400 Kč zdarma
Česká pošta - Obchodní balík 120 Kč objednávka nad 2 000 Kč zdarma
Příplatek za dobírku +9 Kč objednávka nad 1 400 Kč zdarma

 

Kurýrní služba PPL doručuje zásilky kurýrem na adresu uvedenou při objednávce. Při nezastižení Vás bude kurýr kontaktovat telefonicky a domluví vhodný způsob doručení. Uvádějte proto prosím adresu, na které budete pravděpodobně k zastižení a v kontaktech platné telefonní číslo. V ceně jsou zahrnuty dva pokusy o doručení v průběhu 5 dní.

Česká pošta doručuje zásilku ve formě Obchodního balíku. Při nezastižení adresáta je možné vyzvednou balík na příslušné pobočce České pošty. V ceně je zahrnut jeden pokus o doručení.

Expedice objednávky probíhá max. do 3 pracovních dnů. Výjimkou jsou produkty společnosti NUTREND, které jsou odesílány ve lhůtě do 10 pracovních d. Maximální hmotnost jednotlivé zásilky je 25 kg (při větších hmotnostech pouze po osobní domluvě).

Při osobním odběru v lékárně Na Jihu, Žatec je možné platit hotově nebo platební kartou. 

Pokud nebude v případě volby osobního odběru objednané zboží vyzvednuto do 7 dní ode dne doručení výzvy k vyzvednutí, bude objednávka zrušena.

 

Registrace

Pro nákup v internetové lékárně samoléčení.cz je nutná registrace. Je potřebné zvolit si přihlašovací jméno a heslo a zadat Vaše jméno a kontaktní e-mail. Ostatní údaje jsou dobrovolné a slouží pro urychlení vyplňování objednávkového formuláře. Můžete je kdykoliv při objednávání změnit. Kromě zabezpečení dopravy nebudeme Vaše osobní údaje v žádném případě poskytovat dalším osobám nebo firmám (viz. Ochrana osobních údajů).

Po dokončení procesu registrace bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzující e-mail, včetně vašeho uživatelského jména a hesla potřebného pro příští přihlášení.

 


Obchodní podmínky

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost  Jánošíkovi, s.r.o., se sídlem Obránců míru 165, CZ-438 01 Žatec, IČ: 01506251, a kupujícího (zákazník, spotřebitel), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.samoleceni.cz.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 


Článek 1.

Vymezení pojmů

1.1.
Prodávající je společnost Jánošíkovi, s.r.o., se sídlem Obránců míru 165, CZ-438 01 Žatec, IČ: 01506251. Společnost Jánošíkovi s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kontaktní údaje prodávajícího:

doručovací adresa:

Lékárna Na Jihu

Husova 2909

438 01 Žatec

tel.: 415 748 199

E-mail: info@samoleceni.cz.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

1.2.
Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.samoleceni.cz (dále jen „internetová lékárna“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.
Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

1.4.
V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis.

1.5.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále má souhlas Státního úřadu pro kontrolu léčiv se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, pro výdej léčivých přípravků zásilkový způsobem.

1.6.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

2.1.
Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.
Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3.
Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

 


Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2.
Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3.3.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.4.
Registrovaní kupující mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci v internetovém obchodě. O těchto akcích bude kupující informován emailovým zpravodajem. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

4.1.
Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.4.2.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího (Lékárna Na Jihu, Husova 2909, Žatec);
 • bezhotovostně platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího (Lékárna Na Jihu, Husova 2909, Žatec);
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávaného (257668575 /0300)


4.3.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.4.
K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru.

 


Článek 5.

Dopravní podmínky, poštovné

5.1.
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.
Při zásilkovém dodání dodává prodávající zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL nebo Českou poštou pouze do České republiky. Za tyto služby si účtuje následující

Objednané zboží můžete též vyzvednout osobně a uhradit za ceny internetové lékárny samoléčení.cz v lékárně Na Jihu (viz. Kontakt, ukázat na mapě »).

 • GLS 90 Kč, objednávka nad 1 400 Kč zdarma
 • Česká pošta - Obchodní balík 120 Kč, objednávka nad 2 000 Kč zdarma
 • Příplatek za dobírku +9 Kč, objednávka nad 1 400 Kč zdarma


Kurýrní služba PPL doručuje zásilky kurýrem na adresu uvedenou při objednávce. Při nezastižení Vás bude kurýr kontaktovat telefonicky a domluví vhodný způsob doručení. Uvádějte proto prosím adresu, na které budete pravděpodobně k zastižení a v kontaktech platné telefonní číslo. V ceně jsou zahrnuty dva pokusy o doručení v průběhu 5 dní.

Česká pošta doručuje zásilku ve formě Obchodního balíku. Při nezastižení adresáta je možné vyzvednou balík na příslušné pobočce České pošty. V ceně je zahrnut jeden pokus o doručení.

Maximální hmotnost jednotlivé zásilky je 20 kg. Při větších hmotnostech si prodávající vyhrazuje právo zásilku rozdělit do více zásilek, přičemž osvobození od poštovného se vztahuje pouze na jednu zásilka. U všech dalších zásilek, do kterých bude objednávka rozdělena je prodávající oprávněn si účtovat poštovné podle zvolené formy doručení a výše uvedených cen poštovného.

5.3.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5
Při volbě osobního odběru je kupující povinen vždy vyčkat na zaslání potvrzující SMS správy nebo potvrzujícího emailu o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude připraveno k odběru. Pokud nebude při osobním odběru objednané zboží vyzvednuto do 7 dní ode dne doručení výzvy k vyzvednutí, bude objednávka zrušena.

 


Článek 6.

Dodací lhůta

6.1.
Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst.1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

6.2.
U ostatních přípravků a zboží neuvedených v předchozím odstavci bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do tří (3) pracovních dní od přijetí objednávky. Výjimkou jsou produkty společnosti NUTREND, které jsou odesílány ve lhůtě do 10 pracovních dnů.

 


Článek 7.

Odpovědnost za vady, záruka, servis

7.1. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).

7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.3.
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 7.2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.4.
Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti; tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě). Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

7.7.
Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 7.6. těchto obchodních podmínek a jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (ii) na odstranění vady opravou zboží (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.8.
Uplatní-li kupující právo z vady dle bodu 7.6. těchto obchodních podmínek a jedná-li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo na (i) odstranění vady nebo (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.9.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

7.10.
Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce.

7.11.
Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis, email: info@samoleceni.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup: kupující přiloží spolu s kopií dokladu o koupi zboží a zboží zašle na adresu prodávajícího (Lékárna Na Jihu, Husova 2909, Žatec) doporučenou zásilkou, popřípadě kupující může reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně v Lékárna Na Jihu, Husova 2909, Žatec. Prodávající vydá kupujícímu písemné nebo e-mailové potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.12.
Prodávající poskytuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (V pracovní dny od 8:00 do 18:00); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

7.13.
V případě podezření na nežádoucí účinek či závadu v jakosti léčivého přípravku klikněte do poradny nebo kontaktujte prodávajícího na telefonu +420 415 748 199, ve standardních tarifech operátorů.

 


Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

8.1.
Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s § 1829 odst. 1 OZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

8.2.
V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující ponese přiměřené náklady spojené s vrácením zboží obvyklou zásilkovou službou. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v OZ.

V případě vrácení reklamovaných léčivých přípravků (LP) je lékárna zajišťující zásilkový výdej povinna zajistit možnost vrácení LP způsobem, který nezpůsobí objednateli náklady. Takové LP se stávají nepoužitelnými léčivy a je nutno zajistit jejich odstranění podle §88 a 89 zákona č.378/2007Sb.

8.3.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě vrácení částky při objednávce se zvoleným typem "platba předem", vrací prodávající peněžní prostředky automaticky na účet, z kterého byla platba obdržena (pokud si kupující výslovně nevyžádá převod částky na jiný účet). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.4.
Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.5.
Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.6.
V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové nebo e-mailové podobě jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.7.
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 OZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 


Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1.
Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 


Článek 10.

Ochrana osobních údajů

10.1.
Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána prodávajícím pouze za účelem vyřízení objednávky kupujícího a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.2.
Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

10.3.
Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

 • Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
 • Registrace v internetovém obchodě vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
 • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujícím.
 • Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Veškeré údaje získané od kupujícího jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).
 • Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.


10.4.
Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

10.5.
Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.

 


Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

11.2.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.3.
Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.
Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

11.6.
Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem České lékárnické komory (znění kodexu je dostupné zde).

11.7.
Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.8.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle §14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající  Jánošíkovi, s.r.o., se sídlem Obránců míru 165, CZ-438 01 Žatec, IČ: 01506251, jako provozovatel Lékárny Na Jihu, Husova 2909, Žatec, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000, www.coi.cz.

Spotřebitel mám právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. 06. 2018.

 

 

 


Ochrana osobních údajů

Provozovatel potvrzuje, že všechny osobní údaje registrovaných zákazníků budou použity pouze k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. S výjimkou zabezpečení dopravy objednaného zboží zvoleným dopravcem (jména, adresa, případně telefon) a hodnocení proběhlé transakce nebudou předávány třetím stranám.

Při udělení souhlasu v registraci je možno využít e-mailové adresy registrovaného zákazníka k zasílaní e-mailové korespondence.

Provozovatel internetového obchodu samoléčení.cz se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., tj. v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Na Vaši písemnou žádost budou všechny uchovávané údaje o Vás neprodleně odstraněny.

 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec