Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Inovativní léčba bolesti a funkčních postižení pohybového aparátu

Bolesti zadO zkušenostech s metodou léčby bolestí zad a páteře pomocí přípravků s obsahem kolagenu hovoří v rozhovoru neurolog doc. MUDr. Viliam Modravý, CSc. z bratislavské polikliniky ProCare.

 

 

 


  • Vaším oborem je neurologie, takže se zabýváte zejména léčbou nemocí nervového systému. Do této oblasti jistě patří i terapie bolesti. Jak často se u svých pacientů s touto problematikou setkáváte, o jaké diagnózy, respektive choroby se jedná?

Neurologie pokrývá širokou škálu onemocnění centrálního a periferního nervového systému – bolestmi hlavy počínaje, přes cévní, nádorové, záchvatové choroby (epilepsie) a problémy míchy a páteře. S bolestí se setkáváme denně zejména v ambulantní části neurologické praxe.

K nejčastějším nemocem, jejichž diagnostika a léčba vyžaduje neurologickou péči, patří mozkovo-cévní a nervo-svalové choroby, k nimž nepochybně patří i nemoci páteře a míšních kořenů rozmanitého původu, jejichž společným jmenovatelem jsou především bolest a omezení hybnosti. V současnosti až 80 procent populace v produktivním věku vyhledá alespoň jedenkrát za život lékařskou pomoc z důvodu bolestí páteře a ty musí být následně léčeny.

 

  • Používáte ve své lékařské praxi nějakou novinku, jejíž účinky vás mile překvapily? Pokuste se nám podrobněji zprostředkovat své zkušenosti.

Nedávno mě velmi zaujala oblast takzvané fyziologické regulační medicíny, která představuje inovativní terapeutický přístup k léčbě bolesti a poruch funkce pohybového aparátu, založený na současných poznatcích molekulární fyziologie a patofyziologie nervového, hormonálního a imunitního systému. V našem zařízení jsme zavedli injekční léčbu bolestivých stavů pohybového ústrojí, především páteře, pomocí tvz. MD injekcí od společnosti GUNA, které obsahují kolagen a pomocné látky přírodního původu, s velmi dobrým účinkem a pozitivní odezvou u pacientů.


  • Máte nějaký konkrétní případ, který byste mohl popsat?

Jistě, rád bych v krátkosti uvedl případ 49letého podnikatele, který trpěl zhoršujícími se dlouhodobými bolestmi oblasti páteře s výrazným omezením hybnosti. Tento nález jej omezoval už i při běžných denních aktivitách a významně ovlivňoval psychiku, takže kromě obvyklé analgeticko-antirevmatické a jiné léčby bylo nutné přidat i antidepresiva.

Zobrazovacími metodami bylo nalezeno víceúrovňové vyklenutí plotýnek páteře a další změny. Hlavní příčinou byl zřejmě životní styl (PC, auto) bez větší pohybové aktivity, tedy jednostranné dlouhodobé přetěžování páteře. Po první 5týdenní injekční kúře došlo k výraznému zlepšení hybnosti a zmírnění bolestí. Po druhé kúře jsme mohli vysadit i antidepresiva.

Pacient je nyní na udržovací dávce MD injekcí, má navržený individuální rehabilitační pohybový režim a je prakticky bez významnějších obtíží. Tento případ jsem uvedl proto, že pacient patřil mezi první, které jsme touto metodou léčili. Výrazný efekt nás nejen překvapil, ale též povzbudil v používání této metody také u dalších pacientů.

 

  • Možnost léčby bolesti, při které jednoznačně převládá benefit pro pacienta, je velmi nadějnou zprávou. Čím si tento úspěch vysvětlujete?

U degenerativních a zánětlivých nemocí pohybového aparátu, tedy i páteře, dochází u složek pojivové tkáně, zejména kolagenu, k narušení integrity a degradaci kolagenních vláken s následným vznikem poruchy funkce a bolestí. Při podpůrné injekční léčbě bolestivých stavů páteře pomocí MD injekcí, jež obsahují kolagen a pomocné látky přírodního původu, se podáním tohoto biomateriálu do specifických míst nejenom umístí kolagen tam, kde je ho nedostatek, ale výrazně se zlepší též jeho profil a mikrostruktura.

 

  • Máte více takových pacientů, kterým jste aplikoval MD injekce s dobrými výsledky?

Metodu léčby MD preparáty používáme již od poloviny loňského roku. Zatím jsme ošetřili více než 150 pacientů s bolestmi zad a páteře. Mohu zodpovědně prohlásit, že u většiny z nich došlo k výraznému zlepšení hybnosti a bolestí, u cca 20 procent nemocných došlo k úplnému vymizení bolesti a výraznému zlepšení hybnosti páteře. Je třeba podotknout, že tato léčba nevykazuje nežádoucí účinky, navíc u většiny pacientů – s ohledem na dosažené výsledky – bylo možné vysadit původní analgetickou léčbu. Jedná se tedy o mimořádně šetrnou terapii, jelikož obvykle používaná léčiva (nesteroidní antirevmatika, kortikoidní hormony) pacientům přináší značnou zátěž trávícího traktu, jater a ledvin. Léčba MD injekcemi také není kontraindikovaná u alergiků či pacientů užívajících warfarin. Tento moment je velmi důležitý, jelikož u warfarinizovaných pacientů jsou nesteroidní antirevmatika kontraindikovaná. U žádného nemocného nedošlo ke zhoršení stavu.

 

  • Nedávno se v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích konal seminář s italským neurologem profesorem Milanim z Milána, jenž s MD injekcemi pracuje. Čím vás seminář zaujal nebo obohatil?

Průběžně se účastním seminářů k problematice léčby bolesti. Zmíněný seminář byl velmi dobře zorganizovaný, zaujaly mne především praktické ukázky léčby bolestí pohybového ústrojí MD preparáty a vyhledávání spoušťových bodů bolesti, které se přibližně v 80 procentech shodují s odpovídajícími akupunkturními body. V teoretické části semináře to byly hlavně některé patofyziologické aspekty bolesti. K příznivému a zajímavému průběhu akce přispělo též charisma profesora Leonella Milaniho, které je pro jeho osobu charakteristické.

 

  • Co byste na závěr vzkázal všem kolegům v ordinacích, kteří léčí bolesti u svých pacientů?

Na základě vlastních zkušeností doporučuji, aby kolegové, kteří se zabývají léčbou bolestí pohybového aparátu, zejména v ambulantní sféře, využívali i tuto velmi šetrnou metodu, převážně při chronických bolestech pohybové soustavy. Tuto léčbu je možné považovat za zcela bezpečnou, dobře snášenou, minimálně invazivní a většinou účinnou. Nevýhodou je, že není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ovšem její cena pacienta nikterak významně nezatěžuje, jelikož jedna injekce stojí zhruba 140 Kč.

 


 

Medailon doc. MUDr. Viliama Modravého, CSc.

Po studiu Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě zahájil svoji profesní dráhu na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice v Bratislavě. Později získal atestaci z neurologie I. a II. stupně. 12 let pracoval v Praze jako primář neurologického oddělení a externí učitel Fakulty všeobecného lékařství UK, získal titul kandidáta lékařských věd a docenturu pro obor neurologie na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Stážoval na Karolinska institutet ve Stockholmu, na Linköpingské univerzitě, v univerzitních nemocnicích v Mnichově, Vídni, Štýrském Hradci, Innsbrucku, Freiburgu, Toulouse a na dalších předních evropských neurologických pracovištích, naposledy jako neurolog-konzultant v univerzitní nemocnici v irském Corku.

V Bratislavě pracoval jako primář neurologického oddělení, poté jako konziliář Národního ústavu TBC a respiračních chorob. Během postgraduálního studia obdržel certifikáty pro ultrazvukové vyšetření mozkové vaskulatury, pro elektroencefalografii a manuální medicínu. V rámci své publikační činnosti uveřejnil více než 50 vědeckých článků a jednu monografii. Jako první ve východní Evropě zavedl trojrozměrnou transkraniální dopplerometrii. Nyní pracuje na bratislavské poliklinice ProCare. 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec