Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Lékárna Samoléčení.cz na TV Public: nežádoucí účinky léků

Státní ústav pro kontrolu léčivLékárna Samoléčení.cz pro Vás ve spolupráci s Public TV připravují televizní cyklus Léky a lékárna.

Tentokrát rozhovor na téma "nežádoucí účinky léků".

 


 

Načítám přehrávač...

 


Jsou léky bezpečné?

Před uvedením na trh je každý léčivý přípravek přísně hodnocen. Hodnocení je vždy zaměřeno na jeho účinnost a bezpečnost. Přesto, že jsou léky uváděny na trh jako bezpečné a prověřené, v praxi může docházet v souvislosti s jejich použitím ke vzniku nežádoucích účinků. Obecně je možné říci, že nežádoucí účinky mohou vyvolávat za určitých okolností všechny léky. Jak je riziko vzniku nežádoucích účinků při užívání léků v praxi monitorováno? A jak můžeme my sami snížit rizika spojená s užíváním léčiv?

Léčivé přípravky musí před uvedením na náš trh projít schvalovacím řízením, které nazýváme registrace léčivého přípravku (udělení povolení k uvedení na trh). Tento proces má snížit předvídatelná rizika spojená s uvedením léčivého přípravku na trh. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v České republice a lékové agentury jiných členských států, jakož i Evropská léková agentura (EMA) pro Evropskou unii v tomto procesu hodnotí účinnost, bezpečnost a jakost léčivého přípravku. Posuzuje se zejména soulad předložené dokumentace s nejnovějšími vědeckými poznatky a s požadavky právních předpisů. Výstupem je hodnotící zpráva a příslušné rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, lékové agentury jiného členského státu EU nebo Evropské komise (tzv. rozhodnutí o registraci). Klíčovým kritériem při udělování rozhodnutí o registraci je, zda přínos z léčby převažuje nad jejími případnými riziky.

Po uvedení léku na trh jsou případné nežádoucí účinky spojené s jeho užíváním monitorovány v rámci systému „lékové bdělosti“, tzv. farmakovigilance. Jde o systém sledování bezpečnosti léčivých přípravků při běžném použití, v klinické praxi. V České republice je za zajištění bezpečnosti, jakosti a účinnosti léčiv zodpovědný Státní ústav pro kontrolu léčiv, a proto i tento systém patří k jeho zákonem vymezeným kompetencím. V rámci „lékové bdělosti“ SÚKL shromažďuje informace o nežádoucích účincích od lékařů, lékárníků a dalších zdravotnických pracovníků, od držitelů rozhodnutí o registraci léčiv (nemusí být vždy totožní s jejich výrobci) nebo od dalších subjektů, např. distributorů léčiv.

Pokud se podaří prokázat nové riziko spojené s podáváním léčivého přípravku, SÚKL ve spolupráci s držitelem rozhodnutí o registraci přijímá veškerá dostupná opatření potřebná pro snížení nově zjištěného rizika. Velmi zřídka může dojít k tomu, že rizika spojená s léčbou převáží nad přínosem této léčby. Tehdy může SÚKL přistoupit až k okamžitému stažení léku z trhu. K podobným situacím dochází jen velmi výjimečně.

 


Minimalizace rizik při užívání léků

Rizika při užívání léků můžeme minimalizovat dodržováním následujících deseti jednoduchých pravidel:

1. Před zahájením užívání léku si přečtěte příbalovou informaci. Pozornost věnujte zejména odstavci týkajícímu se způsobu podávání.

2. Během užívání dbejte na doporučení lékaře nebo lékárníka (dávkování, délka užívání apod.).

3. Tablety nekousejte, nedrťte, nerozpouštějte ani nepůlte, pokud to není popsáno v příbalové informaci. Kapsle nevysypávejte ani nekousejte.

4. Perorálně (ústy) užívané léky zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny. Nikdy je však nezapíjejte alkoholickými nápoji ani mlékem.

5. V případě užívání více různých léků se o jejich společném užívání poraďte s lékařem nebo lékárníkem, zamezíte tak možným interakcím. Totéž platí, užíváte-li souběžně s léky doplňky stravy.

6. V případě přetrvávání nežádoucího účinku popsaného nebo i nepopsaného v příbalové informaci nebo závady v kvalitě léku kontaktujte lékaře nebo lékárníka.

7. Dbejte na správné uchovávání léku. Vždy mimo dosah dětí.

8. Nikdy neužívejte léčivé přípravky po době použitelnosti.

9. Nepoužitá léčiva (po době použitelnosti, nedoužívaná apod.) předejte v lékárně k likvidaci.

10. Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně léků, které užíváte, kontaktujte ihned lékaře nebo lékárníka.

 

 

 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec