Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Nové možnosti pro chronické bolesti pohybového aparátu

MUDr. Hana JarošováInterview s MUDr. Hanou Jarošovou z Bioregeneračního a rehabilitačního centra Říčany u Prahy o nových zkušenostech s léčbou bolestí zad a kloubů.

 

 

 


Paní primářko, ve vaší ambulanci se denně  setkáváte s pacienty trpícími bolestmi pohybového aparátu. jaké jsou příčiny?

Příčin vzniku bolestí pohybového aparátu je více. Bolest může vzniknout např. již z pouhého přetížení – např. bolest lokte při tzv. tenisovém loktu, bolest v zádech z blokády po nezvyklé práci (odklízení sněhu, práce na zahradě, stěhování větších předmětů), z dlouhodobě strnulé polohy (v autě, letadle), z úrazu sportovního (in-line brusle, kolo, fotbal, rugby, hokej, lyžování…), nebo z prostého pádu. Dalším typem bolesti jsou bolesti z  degenerativních onemocnění, např. artrózy velkých nosných kloubů – kyčelních, kolenních, na horních končetinách ramenního a artrózy drobných ručních kloubů, zejména palců nebo bolesti při zánětlivých onemocněních zejména měkkých tkání. Další příčinou bolesti s vyzařováním do horní nebo dolní končetiny může být výhřez ploténky. V neposlední řadě přicházejí i pacienti s fibromyalgií, tedy bolestí svalovou a dalších měkkých tkání spojenou s únavou, s bolestí hlavy, špatným spánkem, která může postihnout i dětskou populaci (2 % populace).

 

Bolest zad


Obvykle je léčba dlouhodobých bolestí pohybového aparátu postavena na podávání léků obsahujících například paracetamol, nesteroidní antirevmatik, kortikosteroidy. Také tyto léky používáte nebo stojí vaše léčba na jiné strategii?

Pacienti navštíví mou ordinaci obvykle s požadavky na jiný typ léčby než výše uvedenými léky, neboť většinou již jim byly tyto léky předepsány jejich praktickým lékařem a příliš se na ovlivnění jejich bolesti neosvědčily (pacienti, kterým léky pomohly, se ke mně již nedostaví). Mnozí pacienti mají vředovou chorobu v  anamnéze, užívají warfarin, mají nemocná játra nebo jim hůře pracují ledviny. Jindy nemocní užívají 10 a  více druhů léků pro jiné choroby a  další léky typu analgetik nebo NSA odmítají. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na jiný typ léčby, který redukuje bolest nemocných, nepoškozuje jaterní parenchym ani ledvinné funkce, nevyvolává krvácení do gastrointestinálního traktu a  nemá lékové interakce s  jinými léčivy, která pacienti užívají. Jedná se o GUNA-MD kolagenové injekce, event. v kombinaci s manuální terapií, laserem, fyzioterapií, elektroléčbou nebo akupunkturou.


Z vašich slov je zřejmé, že v terapii různých kloubních obtíží, bolestí zad apod. používáte ve Vaší lékařské praxi tzv. MD-injekce. Popsala byste stručně jejich mechanismus účinku?

GUNA-MD kolagenové injekce obsahují prasečí kolagen s fytofarmaky, která se spolupodílejí na transportu kolagenu do potřebné tkáně (patentovaný collagen delivery system). K mechanismu účinku může přispět i zvýšená stavební aktivita buněk chrupavky po stimulaci dodaným kolagenem, což dokázal ve své práci již doktor Steffen Oesser v r. 2003 (viz. literární zdroje). GUNA-MD injekce jsou již několik let úspěšně užívány v  Itálii, Velké Británii, USA, v  poslední době i  u  nás a  na Slovensku. MD injekce se aplikují zejména podkožně, ale mohou se aplikovat do spoušťových bodů, do kloubu, kolem kloubu nebo do kůže.

 

Nedávno jsem se seznámil s vaší velmi zajímavou zprávou, ve které popisujete své zkušenosti s léčbou zmíněnými MD injekcemi. Můžete více přiblížit, o jaká onemocnění se jednalo a jaký benefit tato léčba pacientům přinesla?

Mám již více než sto pacientů zaléčených MD kolagenovými injekcemi. Nejvíce pacientů je odléčeno pro bolest dolních zad – buď nespecifickou bolest zad nebo pro bolest zad s kořenovým či pseudokořenovým syndromem, kde dochází k výraznému zmírnění obtíží pacientů ve smyslu snížení bolesti, zlepšení chůze, zlepšení rozsahu pohybu v  páteři, návratu do zaměstnání z  pracovní neschopnosti, zlepšení kvality života. Mezi další nemoci, při nichž dochází k výrazné redukci bolesti, patří: bolesti horní části zad, bolesti hlavy, artrózy kolene I. – II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I. – II. stupně, u vyššího stupně artrózy se např. odloží datum operace. Úspěch je i při léčbě bolestí ramenního kloubu, bolestí při artróze kloubu palce ruky. Také při fibromyalgii došlo ke snížení potíží nemocných, zde však je nutné, stejně jako při výhřezu ploténky, dlouhodobé podávání GUNA-MD injekcí.

 

To zní velmi nadějně, že se objevila léčba bolestí pohybového aparátu, kde jednoznačně převládá benefit pro pacienta, jelikož nežádoucí účinky se téměř nevyskytují. Jak na to reagují vaši pacienti?

Pacienti reagují na tento druh léčby velmi pozitivně, aplikace tenkými jehlami je téměř nebolestivá, nejsou lokální reakce v  místě vpichu, nesetkala jsem se zatím s  žádnou alergickou reakcí lokální ani celkovou. Bezpečnost látky je deklarována výrobcem – společností GUNA v italském Milanu a  doložena registračními italskými studiemi. Pacienti v  jednodušších případech mají úlevu již při 4. – 5. aplikaci, někdy dokonce už po druhé aplikaci. Po výrazném ústupu bolestí zvu pacienta za měsíc na kontrolu a k další „udržovací“ aplikaci kolagenových injekcí. Potom interval návštěv dle klinického stavu pacienta ještě prodlužujeme.

 

Tato otázka souvisí s tou předchozí. Předpokládám, že pacienti si musí GUNA-MD injekce platit, že nejsou hrazeny z prostředků  všeobecného zdravotního pojištění. Není to problém?

Ano, pacienti si léčbu hradí sami. To, že se pacienti vracejí na další pokračování v léčbě, je známkou toho, že mají s MD injekcemi dobrou zkušenost. Neplatili by si totiž za něco, co nefunguje. Cena injekcí není taková, aby převyšovala týdenní cenu vykouřených cigaret (krabičku denně) nebo konzumaci dvou piv denně v restauračním zařízení.

 

Nedávno jsem navštívil v Praze a také v Brně seminář, kde jste formou přednášky předávala své zkušenosti s MD injekcemi dalším lékařům ͵ ortoped ů m, revmatologů m, algeziologům a praktikům. Existuje někde na internetu jejich seznam, aby se na ně mohli pacienti obrátit?

Pacienti si mohou na internetu najít adresu www.guna.cz, kde je mapka České republiky s jednotlivými okresy. Po rozkliknutí okresu se zobrazí seznam lékařů proškolených v  aplikaci GUNA-MD injekcí, na které se mohou pacienti s důvěrou obrátit. Na této adrese jsou také k dispozici všechny důležité informace o GUNA-MD injekcích.

 

Po přečtení tohoto rozhovoru bude chtít řada pacientů vyhledat přímo Vaši pomoc. Co byste jim poradila, jak mají postupovat?

Ke konverzaci s pacienty preferuji cestu e-mailu: brc.jarosova@gmail.com. E-mailem zodpovím ráda dotazy a  mohu objednat pacienty do mé lékařské ordinace. Také telefonní kontakt je možný: čtvrtky, pátky nejlépe od 10,00 do 14,00 hodin na telefon 777 190 046. Adresa ambulance: Říčany u Prahy, Rýdlova proti č. 18 – roh s ulicí Jaselskou.

 

Co byste na závěr vzkázala všem pacientům, které trápí nějaké bolesti pohybového aparátu?

Dbejte na prevenci vzniku těchto potíží a  vyhledejte takovou léčbu, abyste byli spokojeni s  jejími výsledky a  aby léčba sama Vás co nejméně „poškozovala“ co do nežádoucích účinků a lékových interakcí.

Rozhovor vedl: PharmDr. Zdeněk Procházka

 

MUDr. Hana Jarošová

V roce 1979 ukončila Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V letech 1979 - 1984 pracovala v Nemocnici s poliklinikou v Říčanech na interních a chirurgickém oddělení. Své zkušenosti zúročila v roce 1982 atestací v oboru všeobecného lékařství, v roce 1988 atestací z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace a v roce 1999 atestací z veřejného lékařství. 

Od roku 1985 pracovala v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, který v letech 1990 - 2000 vedla na pozici ředitelky. V letech 2001 - 2002 pokračovala v rehabilitačním lékařství jako vedoucí lékař Rehabilitačního ústavu pro cévní choroby mozkové v Chotěboři a od roku 2002 působí jako primářka Oddělení léčebné rehabilitace v Revmatologickém ústavu v Praze a jako odborný asistent Kliniky revmatologie 1. lékařské fakulty UK Praha. Zároveň provozuje soukromou praxi v Bioregeneračním a rehabilitačním centru v Říčanech.

 Guna, S.p.a. MD-HIP ampulky 10x2ml
MD-HIP je zdravotnický prostředek pro zlepšení hybnosti kyčelních kloubů,...
2453 Kč
Guna, S.p.a. MD-KNEE ampulky 10x2ml
MD-KNEE je zdravotnický prostředek, který pomáhá zlepšit pohyblivost kolen...
2453 KčVšechny produkty ze skupiny: MD kolagenové injekce - fyziologická regulační medicína

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec