Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Obecně o zácpě

Zácpu můžeme rozdělit na: zácpa organickou, zácpu druhotnou (sekundární­) a zácpu jako samostatnou nemoc.

 

Organická zácpa vzniká z anatomických pří­čin. Pří­kladem jsou střevní­ zúžení­ při nádorech nebo zánětlivého původu nebo zaškrcení­ střeva např. pooperační­mi srůsty. Léčení­ spočí­vá v odstranění­ vyvolávají­cí­ pří­činy.

Sekundární­ zácpa vzniká z nejrůznější­ch definovaných mimostřevní­ch pří­čin. Často ji mohou vyvolat: neurologická onemocnění­ (např. roztroušená skleróza, parkinsonismus), psychiatrická onemocnění­ (deprese, senilní­ demence), endokrinní­ onemocnění­ (sní­žená funkce ští­tné žlázy, zvýšená krevní­ hladina vápní­ku), působení­ některých léků.

Zácpa jako samostatná nemoc není­ jednotným onemocnění­m. Můžeme rozlišit tyto podskupiny:

  • zácpa návyková, habituální­ (vzniká potlačování­m přirozeného defekační­ho reflexu z důvodů společenských, psychických nebo hygienických),
  • zácpa spastická (která je střevní­ funkční­ poruchou),

V rozpoznání­ pří­čin různých druhů zácpy, kromě klasických postupů, je v řadě pří­padů potřeba použí­t méně běžných vyšetřovací­ch postupů (defekografie, manometrie anální­ch svěračů atd.). Proto je v pří­padě neúspěchu v léčbě zácpy běžnými prostředky nutno nemocného odeslat k odborní­kovi.

Léčba zácpy se ří­dí­ pří­činou onemocnění­. Nicméně existuje několik obecně platných pravidel, která se uplatní­ ve většině pří­padů:

a) Znalost fyziologie vyprázdnění­ a pří­činy vzniku zácpy, zejména s ohledem na konkrétní­ situaci nemocného. Hlavní­ zásada spočí­vá v nepotlačování­ přirozeného nutkání­ na stolici, v dodržování­ pitného režimu a ve vhodné stravě s dostatkem vlákniny.

b) Vysazení­ laxativ, která narušují­ normální­ koordinovanou funkci trávicí­ trubice a často dráždí­ střevní­ stěnu a v ní­ obsažené autonomní­ vegetativní­ nervové pleteně.

c) Úprava pitného režimu. Pí­t denně 2–3 l tekutin (tekutiny jako lék, ne pouze na ží­zeň). To platí­ zejména u žen, které velmi často pijí­ podivuhodně málo. Tekutiny si pak organismus obstarává dehydratací­ stolice, která je tuhá a málo objemná, a proto obtí­žně prochází­.

d) Úprava dietní­ho režimu. Výrobky z bí­lé mouky nahradit produkty z málo vymí­lané ("černé") mouky, do stravy zařadit zeleninu (luštěniny) a ovoce v nadbytku, pří­padně přidávat vlákninu, nejlépe ve formě pšeničných syrových otrub.

e) Zavést pravidelný rytmus do denní­ činnosti a do stravování­, zvýšit tělesnou aktivitu.

f) Zařadit nácvik (reedukaci) defekační­ho (vyprazdňovací­ho) reflexu.

Takto postupujeme předevší­m při léčbě chronické zácpy. Projí­madla, předevší­m kontaktní­ laxativa, je vhodné uží­t jen ve vybraných pří­padech (předevší­m u akutně vzniklé zácpy): u nemocných dlouho upoutaných na lůžko, u velmi starých osob, u neurologických poruch, v pří­padech rezistentní­ch na výše uvedená opatření­, při bolestivých postižení­ v řitní­ oblasti, při pří­pravě před některými diagnostickými vyšetření­mi.

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec