Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Prevence a bezpečná terapie mohou jít ruku v ruce

InPharm ClinicNové zdravotnické zařízení inPHARM CLINIC v Jesenici u Prahy se zaměřuje na preventivní medicínu a moderní bezpečnou terapii. Bližší informace o náplni kliniky nám poskytly lékařky, které zde pracují: MUDr. Marta Holíková a MUDr. Hana Jarošová.


MUDr. Marta Holíková

MUDr. Jana Holíková

2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v letech 1987–1993, v oboru interního lékařství atestovala v roce 1996, v oboru klinické onkologie v roce 2001, licenci České lékařské komory pro obor klinická onkologie získala v roce 2003. Od roku 1993 pracuje v Krajské nemocnici Liberec, nejprve jako sekundární lékařka na interním oddělení, od roku 1996 pak na onkologickém oddělení, v roce 2005 se zde stala vedoucí lékařkou ambulancí a v roce 2008 zároveň zástupkyní primáře oddělení klinické onkologie, jež je součástí Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec. 

Aplikujete pacientům vysoké dávky vitaminu C. Je možné je využít také preventivně? Jaký prospěch přinášejí?

Prokázanou skutečností je, že koncentrace vitaminu C v organismu většiny lidí vykazuje deficit. V takovém případě je ohrožen zejména imunitní, nervový a kardiovaskulární systém, v organismu vzniká oxidativní stres, který poškozuje zdravé tkáně a způsobuje chronicky zánětlivou reakci. Preventivní podání vitaminu C tak pozitivně působí na opakované infekce (chřipky, angíny, záněty plic, borelióza), alergie, artritidu (zánět kloubů), aterosklerózu (kornatění tepen), psychické poruchy, autoimunitní choroby (revmatoidní artritida, Crohnova choroba, roztroušená skleróza) a nádorová onemocnění. Jinak řečeno, podáme-li vysokou dávku vitaminu C, zlepšíme obranyschopnost organismu proti uvedeným chorobám.

Vy jste klinický onkolog. Kam byste začlenila terapii vitaminem C v rámci péče o onkologického pacienta? Jaký má podle vašeho názoru význam v onkologické léčbě?

Vysoká dávka nitrožilně podaného vitaminu C je v onkologii používána jako součást nutričně-farmakologické léčby, protože nádorové bujení a onkologická léčba prokazatelně vedou k deficitním hladinám vitaminu C. Ve studiích se uvádí, že se mnohdy blíží úrovni kurdějí (skorbutu). Jak už jsem zmínila, v takovém případě jsou ohroženy imunitní funkce, organismus je zahlcen oxidativním stresem, který je živnou půdou pro chronicky zánětlivé reakce. Kvůli deficitu vitaminu C může také špatně fungovat metabolismus, cévní a nervový systém. To všechno se v rámci chemoterapie projevuje nežádoucími účinky. Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anémie, deprese, dyslipidémie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další. Avšak vysoká dávka vitaminu C promptně koriguje deficitní hladinu vitaminu C v krvi a jeho zmíněné funkce udržuje na potřebné úrovni, což vede ke snížení výskytu nežádoucích účinků a k podpoře chemoterapie a radioterapie. Uvedené společné léčebné působení vede ke zvýšení kvality života, k jeho prodloužení. Vidím to ve své praxi i ve studiích našich kolegů na amerických univerzitních klinikách.

 

 


MUDr. Hana Jarošová

MUDr. Hana Jarošová

Promovala jako doktorka medicíny v roce 1979. Následující atestace v oboru všeobecného lékařství; fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace a veřejného zdravotnictví. Od roku 2002 je primářkou rehabilitačního oddělení Revmatologického ústavu univerzity Karlovy v Praze. Je odbornou asistentkou 1. Lékářské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Ve své praxi se specializuje na fyzikální a rehabilitační medicínu, fibromyalgii, akupunkturu a fyziologickou regulační medicínu.. 

Klinika se zabývá také léčbou pohybového aparátu. Terapie těchto bolestí se obvykle opírá o paracetamol, nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy. Také tyto léky používáte nebo používáte jinou terapeutickou strategii?

Pacienti přicházejí na naši kliniku většinou s požadavky na jiný typ léčby než uvedenými léky, neboť ty jim většinou předepsal jejich praktický lékař a příliš se při ovlivnění jejich bolesti neosvědčily, protože mají řadu nežádoucích účinků. Mnozí pacienti mají vředovou chorobu v anamnéze, užívají warfarin, mají nemocná játra nebo jim hůře pracují ledviny. Jindy nemocní užívají 10 a více druhů léků pro jiné choroby a další analgetika nebo nesteroidní antirevmatika jim není možné kvůli lékovým interakcím předepsat. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na typ léčby, který redukuje bolest nemocných, nepoškozuje jaterní parenchym ani funkce ledvin, nevyvolává krvácení do gastrointestinální- ho traktu a nemá lékové interakce s jinými léčivy, jež pacienti užívají. Takovými léky jsou Guna- -MD kolagenové injekce, s nimiž mám vynikající zkušenosti a považuji je za šetrnou léčbu.

Popsala byste stručně mechanismus účinku Guna-MD injekcí?

Guna-MD injekce obsahují kolagen, což je tělu vlastní látka, s fytofarmaky. Transport kolagenu spolu s dalšími obsaženými látkami na místo určení zajišťuje patentem chráněný „collagen injectable delivery system“. Při jeho užití se v tkáni vytváří dočasná porézní kolagenová matrix, z níž se kolagen a další pomocné látky postupně uvolňují. Tento systém umožňuje nahradit aplikaci přímo do kloubu aplikací do jeho okolí, respektive podkožní, která je pro pacienta méně invazivní a nebolestivá. Injekce jsou již několik let úspěšně používány v Itálii a v USA.

V jednom článku popisujete své zkušenosti s léčbou více než 1000 pacientů. Můžete detailněji přiblížit, o jaká onemocnění šlo a jaký prospěch léčba pacientům přinesla?

Nejvíce pacientů je odléčeno pro bolesti dolních zad, kde dochází k výraznému zmírnění obtíží ve smyslu redukce bolesti, zlepšení chůze a rozsahu pohybu v páteři, k návratu do zaměstnání z pracovní neschopnosti, zlepšení kvality života. Mezi další nemoci, při nichž dosahujeme výrazné redukce bolesti, patří bolesti horní části zad, hlavy, artrózy kolene I. a II. stupně, artrózy kyčelního kloubu I. a II. stupně, u vyššího stupně artrózy se např. odloží datum operace. Úspěch zaznamenáváme i při léčbě bolestí ramenního kloubu či bolestí malých kloubů ruky. Také při fibromyalgii došlo ke snížení potíží nemocných, zde je však nutné, stejně jako při výhřezu ploténky, dlouhodobé podávání Guna-MD injekcí. Obecně řečeno, zmíněné injekce aplikuji v kombinaci se systémovou léčbou bolesti pohybového aparátu. Zde nejčastěji doporučuji léčiva obsahující chondroitinsulfát, např. Condrosulf, nikoliv doplňky stravy.

To zní velmi nadějně, jak na terapii reagují vaši pacienti?

Velmi pozitivně, aplikace tenkými jehlami je téměř nebolestivá, neobjevují se lokální reakce v místě vpichu, nesetkala jsem se zatím s žádnou alergickou reakcí lokální ani celkovou. Pacienti v jednodušších případech pociťují úlevu již při 4. či 5. aplikaci, někdy dokonce už po druhé. Zásadním benefitem daného terapeutického přístupu je tedy léčba bolesti bez rizika lékových interakcí (kolagen neovlivňuje ostatní léčiva, např. warfarin), bez významných nežádoucích účinků, bez alergických reakcí. Výhodou kolagenových injekcí je možné následné snížení spotřeby analgetik, čímž klesá zatížení organismu nežádoucími účinky jednotlivých skupin protibolestivě a protizánětlivě působících léčiv.

 

 


EDUKAFARM Logo

Bezpečnou cestou ke zdraví.

www.inpharmclinic.cz

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec