Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Třezalka a nebezpečí lékových interakcí u depresí

Pří­pravky s obsahem extraktu z třezalky tečkované (Hypericum perforatum) se použí­vají­ jako pří­rodní­ antidepresivum. Tento účinek lékaři uznávají­. Problém ale vzniká, když se souběžně s třezalkou uží­vají­ některé léky. Při těchto kombinací­ch mohou vziknout nebezpečné interakce.

V České republice je registrována řada léčivých pří­pravků s obsahem třezalkového extraktu, např. Jarsin, Cesradyston, Felis a další­, předevší­m volně prodejné pří­pravky, dále jsou pak na trhu některé doplňky stravy a čajové směsi s obsahem třezalky. Třezalka zvyšuje aktivitu jaterní­ho enzymu označovaného jako P-450 3A4. Tento enzym je nutný k odbourávání­ některých léků v těle. Důsledkem zvýšené aktivity tohoto enzymu je urychlené odbourávání­ těchto léků a následné sní­žení­ jejich plazmatické koncentrace na neúčinné hladiny.

Platí­ to napří­klad pro léky uží­vané k terapii epilepsie. Pacientům uží­vají­cí­m tzv. antiepileptika, pokud zároveň použijí­ pří­pravek s třezalkou, hrozí­ vznik epileptických záchvatů. Proto by preparáty s obsahem třezalky neměly být kombinovány s žádným z použí­vaných antiepileptik, např. carbamazepinem (např. Tegretol aj.), phenytoinem (Sodanton aj.), phenobarbitalem (Luminal aj.). 

Uvedeným způsobem třezalka snižuje nejen účinek antiepileptik, ale i např. protisrážlivých léků, tzv. antikoagulancií­. Dále ohrožuje třezalka účinnost např. cytostatik, imunosupresiv, pří­pravků pro perorální­ antikoncepci s obsahem ethinylestradiolu.

Naopak třezalka zvyšuje nežádoucí­m způsobem účinek některých antidepresiv (napří­klad ze skupiny tzv. selektivní­ch inhibitorů zpětného vychytávání­ serotoninu, účinné látky citalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin aj.), a proto by se neměla kombinovat ani s těmito antidepresivy. Protože řada pří­pravků s obsahem třezalky je u nás volně prodejných, je třeba, aby pacienti, kteří­ si chtějí­ některý z těchto pří­pravků zakoupit, konzultovali se svým lékařem, pří­padně lékární­kem, zda léky, které berou, jsou s třezalkou kombinovatelné bez nežádoucí­ch interakcí­.

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec