Samoleceni.cz

 
Nákupní košík
Košík je prázdný

Wobenzym podporuje léčbu chronických ran

Za chronickou ránu je považována rána, která se i při poskytnutí základní léčby nehojí ani po 1 měsíci. Zhoršené hojení vždy signalizuje, že něco není v pořádku v celém našem organizmu. Lokální léčbu (krytí, hojivé masti) je proto vhodné doplnit celkovou léčbou systémovou enzymoterapií.

 

Nejčastěji se do chronického stadia dostávají bércové vředy, proleženiny, rány vzniklé po úrazech a rány doprovázející některá závažná celková onemocnění. K takovým patří na prvním místě cukrovka, při které často vznikají nehojící se rány a vředy na nohou (tzv. diabetická noha).

 

Proč se zhoršuje schopnost hojení?

Obecně se chronické rány vyskytují nejvíce u starších lidí. Při stárnutí organizmu dochází k oslabení obranyschopnosti a hojivé procesy probíhají hůře než u mladších osob. Navíc se ve vyšším věku se také častěji vyskytují onemocnění, která proces hojení ran výrazně spomalují. Jsou to např. různé druhy postižení cévního a lymfatického systému systému, která zhoršují transport důležitých krevních elementů (červené a bílé krvinky) . Může se jednat o chronickou žilní nedostatečnost s křečovými žilami a opakovanými záněty žil nebo o poškození při ateroskleróze. Poškození cév bývá často důsledkem onemocnění cukrovkou a je podkladem řady komplikací, které tuto chorobu doprovázejí.

S celkovým stárnutím obyvatelstva se výskyt chronických ran stále zvyšuje. Uvádí se například, že zhruba 2% občanů České republiky - tedy každý padesátý - onemocní v průběhu svého života bércovým vředem. Je ale nutné podotknout, že se tento problém nevyhýbá ani mladším lidem v produktivním věku.

 

Příčinou mohou být závažnější zdravotní obtíže

Chronická rána nikdy není jenom lokálním problémem. Mnohdy tedy ani sebelepší lokální ošetřování rány nepřinese úspěch, pokud není odhalena celková příčina poruchy hojení - např. špatná výživa, cévní onemocnění, cukrovka. Stává se, že právě nehojící se rána přispěje k odhalení do té doby neléčené cukrovky.

 

Proč se některé rány nehojí?

Hojení rány je složitý proces ve kterém musí na sebe navazovat řada procesů. Pro správné hojení musejí být splněny nejen lokální potřeby hojící se tkáně, ale i požadavky kladené na organizmus jako celek. Porušení procesu hojení může způsobit řada příčin.

Mezi nejčastější příčiny poruchy patří zhoršené prokrvení tkání, a to i v těch nejjemnějších vlásečnicích - poruchy tzv. mikrocirkulace. To způsobuje nedostatečné zásobení tkání živinami a kyslíkem, ale také zhoršené odplavování zplodin metabolismu a odpadních produktů probíhajícího zánětu, který je podmínkou vyhojení chronické rány.
Při poruše cirkulace krve a lymfy (mízy) vzniká chronický otok, který zhoršuje stav tkání, komplikuje hojení a vytváří příznivé prostředí pro uchycení bakteriální infekce.

 

Lymfatický systém

Při odplavování (tzv. drenáži) zplodin a produktů zánětu z postižené tkáně hraje zvlášť významnou úlohu lymfatický systém. Z mezibuněčného prostoru odstraňuje tekutinu a látky, jež není schopen odstranit systém žilní. Jedná se o velké molekuly bílkovin, kapénky tuku, zbytky odumřelých buněk a bílé krvinky. Tyto látky se ve větší míře hromadí právě při zánětu nebo v průběhu hojení. Lymfatický systém je navíc důležitou součástí obranného systému našeho organizmu především proti infekci.

 

Jak může pomoci při hojení chronických ran Wobenzym?

Výzkumy i klinické studie prokázaly, že podávání enzymy, které jsou schopny štěpit různé bílkoviny (proteolytické enzymy) příznivě ovlivňují složení krve a lymfy. To přispívá ke zlepšení prokrvení tkání a zlepšení průchodnosti lymfatických cév, které odstraňují nežádoucí bílkovinné látky z mezibuněčného prostoru.

Proteolytické enzymy obsažené v přípravku Wobenzym urychluje vstřebávání otoků při chronické žilní nedostatečnosti a porušené funkci lymfatického systému. Zlepšené zásobení tkání kyslíkem a živinami i zlepšené odplavování škodlivin přispívá k urychlení procesu hojení a k ústupu bolestí, které pravidelně doprovázejí chronické rány. Zároveň potlačují nadměrnou fibrotizaci (jizevnaté změny a tuhnutí) tkání postižených chronickým zánětem.

Wobenzym také podporuje průnik současně podávaných antibiotik do tkání. To je velmi důležité při léčbě bakteriálních infekcí, které komplikují hojení chronických ran. Posílení oslabeného imunitního systému urychluje léčbu chronického zánětu v ranách.

Chronická rána - před léčbou Wobenzymen  Zhojení chronické rány po užíváni Wobenzymu

Zhojení hluboké chronické rány po podávání Wobenzymu (další příklady)

 

Při podpůrné léčbě akutních ran a zánětů se příznivý účinek Wobenzymu dostaví zpravidla v krátké době, během několika dní, a tyto léky stačí podávat po dobu maximálně několika týdnů do úplného zahojení rány. Platí přitom zásada, že nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li léčbu co nejdříve po vzniku rány.
Chronické rány, které se vyvíjely po dobu mnoha měsíců a nezřídka i let, vyžadují zpravidla dlouhodobou léčbu. Podávání Wobenzymu je v takovém případě nezbytné v řádech několika měsíců.

 


Jak Wobenzym správně užívat a jaké balení koupit?

Wobenzym je nutné užívat nalačno v dostatečném odstupu od jídla – to znamená alespoň 1⁄2 hodiny před jídlem a nejméně 2 hodiny po posledním předcházejícím jídle. Nerozkousané tablety je třeba vydatně zapít 200 ml tekutiny (voda, čaj, minerálka). Nesprávné užívání snižuje účinek léku!

Nejlépe zahájit vyšší dávkou 3x7 až 3x10 dražé Wobenzymu denně. Tato dávka se postupně podle odezvy léčby a hojení rány snižuje na 3x5, minimálně na 3x3 dražé denně. Celkovou denní dávku je přitom možné rozdělit jen na dvě části, které se pak užívají ráno a večer. Příklad: místo 3x7 dražé denně lze užívat 2x10 dražé za den. Kupujte vhodnou velikost balení podle předpokládané doby užívání: balení po 200 dražé pro léčbu trvající 2-3 týdny, balení po 800 dražé pro déletrvající užívání a jako rodinné balení.

Wobenzym není rozhodně prostředkem, který by mohl chronickou obtížně se hojící ránu zvládnout samostatně, je však účinnou součástí celkové léčby tím, že podpoří hojivé procesy v organizmu. Péče o chronické rány musí být komplexní a měla by probíhat pod dohledem odborného pracoviště. Celkové vyšetření pacienta by mělo odhalit choroby, které mohou být příčinou špatného hojení (např. cukrovka, chronická žilní nedostatečnost, ateroskleróza tepen dolních končetin).

Chronické rány vyžadují také lokální ošetřování (čištění, převazy, krycí a obvazový materiál). Často je nezbytné bandážování končetin při chronických otocích. Jedním ze základních předpokladů úspěšné léčby chronické rány je aktivní přístup samotného pacienta a pokud možno i pomoc jeho rodiny.

 


Wobenzym drg.800
Wobenzym obsahuje proteolytické enzymy. Mají schopnost příznivě ovlivňovat imunitu, tlumit zánět a otoky a do jisté míry i rozpouštět krevní sraženiny. Wobenzym se proto používá pro posílení imunity u častých infekcí dýchacích cest,...
Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci

Humánní léčivý přípravek
3066 Kč


 

 

 
 

© 2018 - Jánošíkovi, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Lékárna Na Jihu, Žatec